Mantelzorg

Het is mooi dat mensen elkaar willen helpen en zich willen inzetten voor elkaar. De mantelzorg zou in Nederland meer waardering en erkenning moeten krijgen binnen de maatschappij. Door de vergrijzing neemt de hulpvraag van (vooral) ouderen steeds meer toe en wordt er steeds meer een beroep gedaan op de mantelzorgers. Aan de ene kant probeert de overheid zo veel mogelijk mensen de arbeidsmarkt op te krijgen, maar aan de andere kant is er een steeds meer toenemende druk op mantelzorgers. Dit is schrijnend en voor beide partijen niet werkbaar. Mantelzorg is een belangrijk onderdeel van de zorg waarbij de taken en verantwoordelijkheden in de toekomst alleen maar zullen toenemen.

  • Het moet mogelijk zijn om via een eenvoudige weg mantelzorg aan te vragen, met zo min mogelijk papierwerk voor de mantelzorger;
  • Mantelzorg moet meer erkend en gesteund worden;
  • Informele en professionele zorg moet veel meer hand in hand gaan;
  •  Mensen die zich inzetten voor hun naaste, moeten niet financieel afgestraft worden door het belastingstelsel.