ZZP’er: de Zelfstandige Zonder Pensioen

Tachtig procent van de één miljoen ZZP’ers in Nederland zijn niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid en lopen het risico om terug te vallen in de bijstand. Daarnaast blijkt uit een onderzoek van het Ministerie van Financiën dat meer dan de helft van de zelfstandigen te weinig pensioen opbouwt[1]. Op de Nederlandse arbeidsmarkt zijn veel (schijn)zelfstandigen actief. Zelfstandigen zijn in afwijking van een werknemer in loondienst niet verplicht tot het opbouwen van een pensioen of tot het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Vanwege het grote en groeiende aantal zelfstandigen nemen de risico’s op arbeidsongeschiktheid en te weinig inkomen voor later alsmaar toe. Daarom presenteren wij, als SGP-jongeren, een plan dat de zelfstandigen helpt voor een financieel gezonde toekomst en voor het behoud van de sociale verzorgingsstaat.  

 

[1] IBO-rapport: Zelfstandige Zonder Personeel, oktober 2015

(Schijn)zelfstandigen

Wie zijn ZZP’ers? Zoals je in het vorige statement hebt kunnen lezen, is het een diverse groep. Niemand die het exact weet. Volgens ons is de ZZP’er: een persoon zonder personeel met als hoofdbaan het verrichten van arbeid en die aanspraak kan maken op belastingvoordelen voor ondernemers.


Waarom is een definitie belangrijk? In de huidige belastingwetgeving heeft iedereen die zelfstandig werk verricht, onder bepaalde voorwaarde, recht op veel belastingvoordelen. Dit heeft ertoe geleid dat er veel schijnzelfstandigen, zelfstandigen die niet voldoen aan de gestelde voorwaarden, bij zijn gekomen. Door middel van het ontbreken van een juiste definitie hebben ze (schijnzelfstandigen) recht op belastingvoordelen, waardoor ze nauwelijks belasting betalen. Dit is een ongewenste situatie. Een goede definitie zorgt ervoor dat de voordelen bij de ondernemers terecht komen die het verdienen. Hierdoor wordt een rechtvaardige belastingheffing gecreëerd. 


De oplossing

Het plan dat wij presenteren moet een einde maken aan alle onduidelijkheden en risico’s waar ondernemers tegenaan lopen, zoals een pensioentekort en geen inkomen tijdens een arbeidsongeschikte periode. Het plan bestaat uit drie categorieën van ondernemers – op basis van inkomen – die al dan niet verplicht worden om een pensioen op te bouwen en een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Daarnaast worden de aanspraken op de ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting herzien en toegerekend aan de juiste ondernemerscategorie.
 

Categorie 1: de jaarwinst is lager dan het minimumloon.

  • Maximaal één jaar de startersaftrek;
  • Geen recht op de zelfstandigenaftrek en overige belastingvoordelen voor ondernemers;
  • Een verplichte afdracht aan pensioenopbouw en arbeidsongeschiktheidsverzekering.

 

Categorie 2: de jaarwinst gelijk of hoger dan het minimumloon, maar ten hoogste het bedrag van 150 percent van het minimumloon.

  • Maximaal drie jaar de startersaftrek;
  • Recht op de zelfstandigenaftrek en overige belastingvoordelen voor ondernemers;
  • Een verplichte afdracht aan pensioenopbouw en arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Categorie 3: de jaarwinst gelijk aan of hoger dan 150 percent van het minimumloon.

  • Maximaal drie jaar de startersaftrek;
  • Recht op de zelfstandigenaftrek en overige belastingvoordelen voor ondernemers met een afbouw tot nul bij een stijgend inkomen;
  • Geen verplichte afdracht aan pensioenopbouw en arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Oproep

Middels voorgenoemde voorstellen proberen we een situatie te creëren waarbij de ‘echte’ zelfstandige ondernemer in zijn/haar levensonderhoud kan voorzien en naar een financieel gezonde toekomst toewerkt met behoud van de Nederlandse sociale verzorgingsstaat. Door middel van de plannen wordt eveneens onderscheid gemaakt tussen schijnzelfstandigen en de echte zelfstandigen en komen de belastingvoordelen voor ondernemers bij de juiste groep terecht. Dit is de enige manier om zelfstandigen een financieel gezonde toekomst te geven en de verzorgingsstaat te behouden. De politiek kan en mag hier niet omheen. Uiteindelijk is dit beter voor ons allemaal. Lees hier meer over in het volgende statement wat binnenkort zal verschijnen. 

Dit is de tweede aflevering in een serie over zzp'ers
1/3 ZZP, wat moeten we er mee?


Blog comments powered by Disqus