Zorgen om mensenrechtenbeleid Poetin

Nederlandse parlementariërs moeten meedoen aan de protestacties en demonstraties tijdens het flitsbezoek dat de Russische president Vladimir Poetin maandag aan Nederland brengt. Daartoe roept een achttal politieke jongerenorganisaties, waaronder SGP-jongeren, ze op.

Nederlandse parlementariërs moeten meedoen aan de protestacties en demonstraties tijdens het flitsbezoek dat de Russische president Vladimir Poetin maandag aan Nederland brengt. Daartoe roept een achttal politieke jongerenorganisaties, waaronder SGP-jongeren, ze op.

In een gezamenlijk opgestelde brief aan de Kamerleden spreken vertegenwoordigers van de jongerenafdelingen van VVD, PvdA, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en de Partij voor de Dieren hun zorgen uit over de verslechterde mensenrechtensituatie in Rusland. "Afgezien van enkele belangenorganisaties en NGO's klinkt er vanuit Nederland weinig kritiek op het beleid van het Poetin-regime", zo schrijven de jongeren.

De recente invallen in de kantoren van Amnesty International en Human Rights Watch, het inperken van journalistieke vrijheden en de onlangs in het Russische Parlement aangenomen anti-homowet zijn enkele van de voorbeelden van de verslechterende mensenrechtensituatie die de jongeren in hun schrijven aanhalen.

Volgens de acht opstellers van de brief lijkt het erop dat de monden van de Nederlandse politici 'gesnoerd worden door Russische olieroebels'. Ze noemen het cruciaal dat er kritiek wordt geuit op de mensenrechtenschendingen in Rusland. "Aan de angst om kritiek te leveren tegenover Rusland dient een einde te komen. Wij roepen de Nederlandse parlementariërs daarom op protestacties en demonstraties bij te wonen en zich op deze manier te laten zien op 8 april."

Bron: www.trouw.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beste parlementariërs,

President van Rusland Vladimir Poetin zal op maandag 8 april in het kader van de start van het Nederland-Ruslandjaar een bezoek brengen aan Nederland. In 2013 staan de bilaterale culturele, economische en maatschappelijke betrekkingen tussen beide landen centraal. Rusland en Nederland willen in dit jaar door officiële bezoeken, economische missies en culturele en maatschappelijke activiteiten hun eeuwenlange banden versterken en verdiepen.

Wij hopen ten zeerste dat tijdens dit bezoek ook wordt gesproken over de verscherpte wetgeving die de vrijheden van burgers in Rusland beknot.

Sinds mei 2012 is Poetin weer president van Rusland. In zijn derde termijn als president is de mensenrechtensituatie in Rusland in rap tempo verslechterd.  Protesten worden grotendeels verboden, NGO´s die steun uit het buitenland krijgen dienen zich te registreren als ‘buitenlandse agent’ en de regels rond verraad en spionage zijn uitgebreid. Allerlei organisaties worden onderworpen aan strenge controles en invallen door de Russische politie. Zo zijn er recentelijk invallen gedaan in het kantoor van Amnesty International en Human Rights Watch. Deze invallen vanuit de overheid zijn bijzonder intimiderend, maar hebben bovendien als voornaamste doel om op televisie te propageren dat deze organisaties spioneren tegen de Russische overheid. Ook wordt de vrijheid van religie bedreigd. Recent waren daar bijvoorbeeld de Unie van Evangelische Baptisten en de rooms-katholieke parochie in de Zuid-Russische regio Rostov het slachtoffer van. Daarnaast wordt het recht op de vrijheid van meningsuiting in Rusland voortdurend geschonden. Zo werden vorig jaar twee leden van de band Pussy Riot tot een strafkamp veroordeeld voor het ten gehore brengen van een anti-Poetin-lied in een kerk. Nieuwe wetten maken het mogelijk kritische journalisten en bloggers te vervolgen . Alsof dit allemaal nog niet erg genoeg is, heeft het Russische parlement in januari 2013 ingestemd met een anti-homowet. Deze wet legitimeert geweld tegen homo’s waartegen de politie geen bescherming biedt. Human Rights Watch, de organisatie die mensenrechtenschendingen in kaart brengt heeft onlangs gerapporteerd dat 2012 het slechtste jaar was voor de mensenrechten in Rusland .Het lijkt erop dat de Russische regering de koers van het inperken van (journalistieke) vrijheden in 2013 voortzet. Wij vinden dit een zeer kwalijke zaak.

Afgezien van enkele belangenorganisaties en NGO’sklinkt er vanuit Nederland weinig kritiek op het beleid van het Poetin-regime. Het lijkt erop dat de monden van onze politici gesnoerd worden door de Russische olieroebels. Aan de angst om kritiek te leveren tegenover Rusland dient een einde te komen. Wij roepen de Nederlandse parlementariërs daarom op protestacties en demonstraties bij te wonen en zich op deze manier te laten zien op 8 april. Hoewel het bezoek van 8 april vooral in het teken van de 400 jaar oude handelsrelatie tussen Nederland en Rusland zal staan, is het in onze ogen cruciaal om kritisch te zijn aangaande de verslechterende mensenrechtensituatie in Rusland.  U als democratisch gekozen parlementariër hebt de kans om duidelijk te maken dat Nederland  ondanks de vierhonderd jaar oude culturele, economische en maatschappelijke betrekkingen de mensenrechtenschendingen in Rusland sterk veroordeelt en dat er voorwaarden zullen zijn voor de instandhouding van de sterke banden tussen Rusland en Nederland.

Met vriendelijke groet,

Jauke Lodder Jonge Socialisten in de PvdA

Jarico Vos JOVD

Frank Visser CDJA

Karen van der Heijden DWARS

Pablo Moleman PINK!

Wilco Kodde SGPJ

Pauline Kastermans Jonge Democraten

Janine Bontenbal PerspectieF, ChristenUnie-jongeren

 


Blog comments powered by Disqus