Zelfmoord, geen probleem?

Recentelijk verscheen in Trouw een artikel over een zelfmoordpil vanaf 18 jaar zonder tussenkomst van een arts. De nieuwe coöperatie Laatste Wil stelt dat voor. Volgens deze club moet iedereen zijn leven ‘op een waardige manier’ kunnen beëindigen wanneer hij of zij dat wil. Daarom moet er een ‘distributienetwerk van dodelijke middelen’ komen. Zo kunnen ook weigerartsen omzeild worden. SGP-jongeren vindt dit angstaanjagend en betreurenswaardig nieuws.

Recentelijk verscheen in Trouw een artikel over een zelfmoordpil vanaf 18 jaar zonder tussenkomst van een arts. De nieuwe coöperatie Laatste Wil stelt dat voor. Volgens deze club moet iedereen zijn leven ‘op een waardige manier’ kunnen beëindigen wanneer hij of zij dat wil. Daarom moet er een ‘distributienetwerk van dodelijke middelen’ komen. Zo kunnen ook weigerartsen omzeild worden. SGP-jongeren vindt dit angstaanjagend en betreurenswaardig nieuws.

Waarde van het leven
Vorige week moest er bijna een staatssecretaris aftreden om een zelfmoord van een asielzoeker. En dat is niet voor niets. Ieder menselijk leven is waardevol. Als iemand suïcidaal blijkt te zijn, is dat voor hulpverleners een belangrijk signaal dat diegene echt hulp nodig heeft, en geen zelfmoordpil! Artsen doen alles om levens te redden, en zij hebben alle reden om te weigeren een leven te nemen.

Menselijk leed
Mensen die zelfmoord plegen, hebben geen gemakkelijk leven gehad. Er zit vaak enorm veel leed achter. Iedere zelfmoord is een tragedie. Welk signaal geven we af aan mensen die op dit moment in zware omstandigheden verkeren, in een ernstige depressie zitten, grote problemen hebben of zwaar gehandicapt of ziek zijn? Stap er maar uit? Zulke mensen verdienen juist onze steun, hulp, zorg en liefde. Nooit moeten we hen de indruk geven dat ze ons tot een last zijn, dat ze vervelend zijn. Of dat ze zich maar beter van kant kunnen maken, want dan zijn ze van hun problemen af (en je omgeving van hun last). Dat vindt SGP-jongeren onacceptabel.

Liefde
We beseffen, waarschijnlijk maar voor een klein deel, welke complexe en verdrietige situaties dikwijls aan een zelfmoord voorafgaan. Maar hoeveel mensen zouden nog zelfmoord willen plegen als er naar ieder afzonderlijk mens omgezien wordt? Als ze hulp krijgen als ze dat nodig hebben? Als anderen onvoorwaardelijk van hen houden? Als ze de steun krijgen die ze verdienen? Zelfmoord lost het probleem nooit op. Liefde is vaak wél het goede antwoord.

Wat hier uiteindelijk achter zit is het doorgeschoten (individualistische) zelfbeschikkingsdenken. Een mens heeft echter geen ‘recht’ om zichzelf van het leven te beroven. Dat gaat in tegen de menselijke waardigheid als schepsel van God en berokkent de familieleden en andere vrienden veel verdriet en lijden. Zelfmoord is een kwaad, geen oplossing!

Roland den Boef
Commissie SEZ

Geschreven door Roland den Boef

Roland is lid van de commissie Sociaal Economische Zaken van de SGP-jongeren.. Meer artikelen van Roland den Boef:



Blog comments powered by Disqus