Zelf bepalen, maar niet in het onderwijs?

Onlangs bleek uit onderzoek van het opiniepanel van EenVandaag dat een meerderheid van de Nederlandse bevolking voor het afschaffen van het bijzonder onderwijs is. Ook Klaas Dijkhoff, fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer, stelde in een opiniestuk de vrijheid van onderwijs ter discussie. Volgens hem moet er ingegrepen worden door de overheid als er salafistische scholen openen die zich beroepen op de vrijheid van onderwijs.  

SGP-jongeren vindt dit een zorgelijke ontwikkeling. Wij staan pal achter de vrijheid van onderwijs.

Vrijheid en kwaliteit

De vrijheid van onderwijs is opgenomen in artikel 23 van onze Grondwet en zorgt ervoor dat openbare en bijzondere scholen op dezelfde manier worden gefinancierd. De stichting van de school, de levensbeschouwelijke richting van de school en de inrichting van het onderwijs mogen inhoudelijk worden overgelaten aan bestuur en directie. De overheid heeft daar geen invloed op, maar ziet wel toe op de kwaliteit van het onderwijs dat wordt gegeven. 

Misbruik van de vrijheid van onderwijs

Oorspronkelijk was deze vrijheid bedoeld voor christelijke scholen. Daar is het allemaal om begonnen. Maar ook Montessorischolen en zogenaamde vrije scholen profiteren van de vrijheid van onderwijs. Door de komst van vele moslims naar Nederland zien we de laatste jaren steeds meer islamitische scholen geopend worden. De afgelopen jaren kwamen deze instellingen geregeld in het nieuws en ook de AIVD waarschuwt voor deze scholen. Denk bijvoorbeeld aan de omstreden school Ibn Ghaldoun en de islamitische universiteit van Europa, scholen die inmiddels beide gesloten zijn.

Onlangs kwam in het nieuws dat leerlingen van de Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum worden beïnvloed door leraren die contacten onderhouden met jihadisten. Daarnaast meldde de AIVD dat een derde van het budget van deze omstreden school naar de directeur en zijn familie ging. In een reactie gaf een woedende schooldirecteur op ongepaste wijze aan dat de AIVD niet moest suggereren, maar met bewijzen moest komen.

Ingrijpen is nodig, koesteren ook

Iedereen is het erover eens dat hier ingegrepen moet worden. Een vaak genoemde oplossing is om de vrijheid van onderwijs af te schaffen. De vraag is echter: wat lost het op? De financiering van islamitische scholen komt niet zelden uit het buitenland. Door overheidssteun weg te nemen, blijven de scholen nog steeds gefinancierd terwijl de overheid veel moeilijker kwaliteitseisen kan stellen.   

Daar komt nog bij dat veel bijzondere scholen al jarenlang tot de best presterende scholen behoren. Neem bijvoorbeeld het Hoornbeeck College dat al meer dan 10 jaar achter elkaar het beste ROC van Nederland is. Daarnaast verdient opmerking dat tweederde van de scholen in Nederland bijzonder (niet openbaar) is en dat het op de meeste scholen prima gaat. Natuurlijk worden ook daar fouten gemaakt, maar daarin is geen verschil met het openbaar onderwijs.

SGP-jongeren vindt het belangrijk een lijn te trekken. Net als de liberalen zijn we voor weinig overheidsbemoeienis, dus: vrijheid waar het kan. Dat geldt ook voor de vrijheid van onderwijs. Als er structureel fouten worden gemaakt, moet er hard worden ingegrepen. Het gaat namelijk wel om kinderen die goed onderwijs moeten krijgen. Op islamitische scholen komt de kwaliteit vaker in het gedrang; dan moet daar ook vaker worden ingegrepen, tot sluiting aan toe; we kunnen ons belastinggeld beter besteden aan scholen die het wél goed doen. De vrijheid van onderwijs hoeft dan niet eens ter discussie te staan. Laten we juist deze vrijheid koesteren.


Blog comments powered by Disqus