Wie wordt er nu leraar? (1/2)

Goed onderwijs vraagt om goede leraren. Minister Bussemaker van OCW is na overleg met leraren, schoolleidingen, besturen en opleiders gekomen tot de Lerarenagenda 2013-2020. Maakt dit het beroep van leraar werkelijk aantrekkelijker?

Goed onderwijs vraagt om goede leraren. Minister Bussemaker van OCW  is na overleg met leraren, schoolleidingen, besturen en opleiders gekomen tot de Lerarenagenda 2013-2020. Maakt dit het beroep van leraar werkelijk aantrekkelijker?

Leraar of looser
De oorzaak van impopulariteit en tekort aan kwalitatief personeel ligt in het jarenlang verkeerd voeren van beleid. Het beleid rond het verbeteren van leraren is altijd gedaan door het plakken van pleisters zoals veel vrije dagen, goed salaris en baanzekerheid. Dit beleid heeft geleid tot een stabiel, maar star systeem. Daarnaast werd de keuze om docent te worden vaak gezien als een afgang, met als gevolg dat niet altijd de juiste personen dit beroep zijn gaan uitoefenen. De leraren die zich blijven ontwikkelen doen dit nu vaak uit persoonlijke missie en blinken daardoor wel uit in hun vak.

Jonge broekjes
Een van de punten uit het plan is om beginnende docenten ‘junior leraar’ te laten zijn. Meer aandacht en begeleiding is het doel. Als SGP-jongeren zijn we hier groot voorstander van. Uit onderzoek blijkt dat 40 procent van de studenten na de lerarenopleiding binnen drie jaar stopt met werken. Een goede begeleiding, waar nodig met inzet van coaching, is heel zinvol.

De praktijk in
De minister vind het belangrijk dat de leraren naast het geven van onderwijs ook betrokken zijn in de maatschappij en het bedrijfsleven. Op zich staan we hier volledig achter. Op die manier zijn de leraren op de hoogte van nieuwe kennis en ontwikkelingen en zijn ze ook in staat om vanuit het bedrijfsleven praktische kennis en ervaringen over te brengen. De  minister moet echter niet vergeten dat het hart van de docent bij het overdragen van kennis en hun leerlingen ligt. Geeft deze maatregeling geen problemen als het gaat om roosters en de hoeveelheid beschikbare docenten? Is het een mindere efficiënte manier van onderwijs? Wat kan er bijvoorbeeld bereikt worden door gezamenlijk met het bedrijfsleven projecten te draaien? Bijvoorbeeld excursies waarbij de klas en de docent niet alleen consumeren, maar een concrete taak hebben binnen het bedrijf. En dan niet alleen begeleiden en meepraten, maar handjes uit de mouwen.

Wijze beslissing
Wil de minister de Lerarenagenda vast houden, dan moet ze wijze beslissingen nemen. De docent moet voornamelijk bezig zijn met overdracht van kennis, vaardigheden en de vorming van leerlingen. De rest moet in het teken hiervan staan. De leraar moet de professional kunnen zijn, met oog en hart voor de leerling. Dat is wat SGP-jongeren wil. Oog voor elkaar en het hart voor de zaak

Hans Beverloo en Job de Visser
Commissie Onderwijs

Geschreven door Hans Beverloo

Hans Beverloo lid van de Commissie Onderwijs van SGP-jongeren.. Meer artikelen van Hans Beverloo:Blog comments powered by Disqus