Wet herziening ten nadele

De Eerste Kamer heeft met een krappe meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel herziening ten nadele. Deze wet maakt het mogelijk om onherroepelijk vrijgesproken verdachten voor hetzelfde delict opnieuw te vervolgen. SGP-jongeren kan zich vinden in deze nieuwe wet.

De Eerste Kamer heeft met een krappe meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel herziening ten nadele. Deze wet maakt het mogelijk om onherroepelijk vrijgesproken verdachten voor hetzelfde delict opnieuw te vervolgen. SGP-jongeren kan zich vinden in deze nieuwe wet.


Herziening ten voordele
In Nederland kenden we alleen herziening ten voordele. De rechtsbescherming van burgers die ten onrechte zijn veroordeeld is hierdoor verbeterd.  Deze wet is tot stand gekomen naar aanleiding van de Schiedammer parkmoord.

Het wetsvoorstel
Ook herziening ten nadele is tot stand gekomen naar aanleiding van bovengenoemde moordzaak. Heropening van een gesloten zaak kan niet willekeurig gebeuren en vindt alleen plaats bij misdrijven waarbij opzettelijk de dood van een ander is veroorzaakt. Herziening ten nadele van vrijspraken die voor de datum van de inwerkingtreding van het wetsvoorstel onherroepelijk zijn geworden, is mogelijk doordat herziening ten nadele ook met terugwerkende kracht mogelijk wordt. Gebruik van de wet is alleen mogelijk op initiatief van het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie. Daarnaast is het opsporingsonderzoek alleen toegestaan als de rechter-commissaris een nader onderzoek start in de afgesloten zaak. Hierbij is zeer belastend bewijs een vereiste.

Rechtszekerheid
Wordt de rechtszekerheid van de verdachte hierdoor niet aangetast? Ja, maar de rechtszekerheid van menig burger zal hier juist door worden verhoogd. De kans dat schuldigen hun straf ontlopen, wordt door deze wet verkleind. Het is de vraag welk belang zwaarder weegt: het belang van de verdachte of het belang van de maatschappij?

SGP-jongeren vindt het een goede zaak dat verdachten voor ernstige delicten nog eens vervolgd kunnen worden. Hierdoor is er meer ruimte voor rechtvaardigheid en wordt de kans dat de schuldige zijn of haar straf ontloopt kleiner.

Lisanne den Hartog
Commissie Binnenland

Geschreven door Lisanne den Hartog

Lisanne den Hartog is lid van de Commissie Binnenland.. Meer artikelen van Lisanne den Hartog:Blog comments powered by Disqus