Wel solidariteit, geen eurobonds

‘We bevinden ons op een kruispunt, een moment dat de koers van het Europese project zal bepalen’ schrijft een groep jongerenorganisaties in het Parool. Daar is SGP-jongeren het mee eens, maar niet met de daaropvolgende oproep om zogenaamde eurobonds in te voeren.

Europees burger?

De jongeren zeggen dat ze ‘zijn opgegroeid in een verenigd Europa en behandeld willen worden als gelijke burgers’. De meeste burgers daarentegen voelen zich vooral Nederlander, Duitser of Spanjaard en – heel misschien –een beetje Europeaan. Voor Jan met de pet is Europa een samenwerkingsverband van bevriende naties – en meer niet.

 

Dat komt door de grote verschillen tussen Europese landen in politiek, economisch en vooral cultureel opzicht. Een van de dingen waar zich dat in uit is financiële degelijkheid. In tegenstelling tot andere Europese landen heeft Nederland na de vorige crisis de overheidsfinanciën op orde gebracht door pijnlijke maar noodzakelijke hervormingen door te voeren, zoals het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd en bezuinigingen op sociale zekerheid,. In Frankrijk is de pensioengerechtigde leeftijd slechts 62, net als in Griekenland. In Griekenland is de overheidsschuld 180% van het BBP, in Italië 138% en in Portugal 121%, tegenover 50% in Nederland.

 

Eurobonds: naïef

Door de eurobonds die de linkse jongerenorganisaties voorstellen, zal Nederland garant staan voor de staatsschuld van de Zuid-Europese landen. Dat is niet uit te leggen aan Nederlandse burgers die de bezuinigingen van de afgelopen jaren nog vers in het geheugen hebben. Daarnaast vervalt door eurobonds de incentive voor landen om na de crisis een gezond begrotingsbeleid te voeren – Nederland en Duitsland staan immers toch garant voor de gemaakte schulden! Het is naïef om nu leningen te verstrekken zonder daar hervormingsvoorwaarden aan de verbinden.

 

Dat betekent niet dat we onze Europese vrienden in de steek moeten laten. Er zijn genoeg alternatieven. Denk aan het Europees Stabiliteitsmechanisme, een noodfonds dat leningen verstrekt aan lidstaten van de Eurozone die in financiële problemen verkeren, uiteraard wel onder de voorwaarde dat er op termijn hervormd zal worden. Ook de door Hoekstra en Rutte voorgestelde noodhulp is een prima plan. Kortom, laten we wél solidariteit tonen met zwaar getroffen Europese landen, maar niet met het ongelukkige plan van eurobonds!

Geschreven door Harm-Jan Rouwendal

Commissielid Internationaal. Meer artikelen van Harm-Jan Rouwendal:Blog comments powered by Disqus