Wat te doen met ‘vallende’ banken?

In februari redde de overheid, met behulp van heleboel belastingcenten, de SNS bank. Deze actie werd noodzakelijk geacht om de stabiliteit van het financiële systeem te behouden. Toch roept het overheidsingrijpen ook een aantal vragen op. In de vorm van een manifest heeft de commissie Sociaal Economische Zaken deze vragen onder de loep genomen. Vandaag is dit document overhandigd aan Elbert Dijkgraaf.

In februari redde de overheid, met behulp van een forse hoeveelheid belastingcenten, de SNS bank. Deze actie werd noodzakelijk geacht om de stabiliteit van het financiële systeem te behouden. Toch roept het overheidsingrijpen ook een aantal vragen op. In de vorm van een manifest heeft de commissie Sociaal Economische Zaken deze vragen onder de loep genomen. Vandaag is dit document overhandigd aan Elbert Dijkgraaf.

Het manifest
Aan de hand van een casus, namelijk de nationalisatie van de SNS bank, is gekeken naar de rol die de overheid moet spelen in het oplossen van crises in de financiële sector. Deze rol is niet eenvoudig te omschrijven. In het manifest worden dan ook een aantal aanbevelingen en richtlijnen omschreven die de overheid kan helpen om haar beleid ten opzichte van de financiële sector te verbeteren. Naast de rol van de overheid zijn ook de rollen van de toezichthouder en de rol van De Nederlandse Bank (DNB) tegen het licht gehouden. Tot slot is in het manifest ook aandacht besteedt aan de ethiek binnen de financiële sector.

Rol van de overheid
De financiële sector moet, volgens commissie SEZ, dienstbaar zijn aan het ontwikkelen van een duurzame reële economie. Helaas is dit vaak niet het geval en is in de afgelopen jaren verschillende malen gebleken dat de financiële sector dit cruciale uitgangspunt aan haar ´laars lapt´. Het is dan ook noodzakelijk dat de overheid een sturende rol op haar neemt. Voor deze rol zijn een aantal richtlijnen en aanbevelingen in het manifest opgenomen. Een aantal aanbevelingen zal hier de revue passeren.

Aanbevelingen
Allereerst pleit de commissie voor een duidelijker, transparanter en strenger toezicht in de financiële sector. De DNB vervult een grote rol in het toezicht houden op deze sector, daarom dient zij transparanter te zijn in haar besluitvorming en moet zij meer bevoegdheden krijgen om problemen in de toekomst te voorkomen. Deze extra bevoegdheden moet DNB onder andere de mogelijkheid geven om de kapitaaleisen te verhogen. Daarnaast pleit de commissie voor meer pluriformiteit in de bankensector. Tot slot, de overheid moet bij problemen daadkrachtig ingrijpen in de financiële sector, waarbij zij niet terug moet schrikken voor de mogelijke gevolgen voor het huidige systeem. De overheid moet een duurzame reële economie voorstaan.

Download hier het manifest.

Geschreven door Commissie SEZ

Commissie Sociaal Economische Zaken is één van de vijf politieke commissies van SGP-jongeren.. Meer artikelen van Commissie SEZ:Blog comments powered by Disqus