Wat Ploumen ook kan doen met 600 miljoen!

In de eerste week van zijn presidentschap heeft Trump een aantal ingrijpende beslissingen genomen. Eén hiervan was het intrekken van financiering voor abortussen in Afrika. Minister Ploumen begon daarop een tegenoffensief. Momenteel is zij bezig plannen uit te voeren waarmee dat gat gedicht kan worden. SGP-jongeren vindt dat een domme keuze. De minister kan zoveel betere dingen doen met 600 miljoen. In ieder geval niet tegemoet komen aan organisaties die zich bezighouden met abortus.

Negatieve gevolgen abortus

SGP-jongeren keurt abortus hoe dan ook af. Daarbij heeft de beëindiging van menselijk leven niet gering te achten gevolgen voor de vrouw. Te beginnen met de lichamelijke gevolgen: een aanzienlijke verhoging van het risico op miskramen en voortijdige geboorten. Of een laag geboortegewicht waardoor grotere kans op kindersterfte, verstandelijke beperking en gedragsproblematiek (1) of ontwikkelingsdefect bij later geboren kinderen (2). Ook is er een twee- tot viermaal hogere sterfte onder kinderen van wie hun moeder eerder een abortus heeft ondergaan (3). Om nog maar te zwijgen van de schokkende risicovergrotingen op verschillende gynaecologische tumoren. Dit is slechts een greep uit alle bijkomende ellende. Ook mentaal gezien komt een vrouw geenszins ongeschonden een abortus uit (4). Deze realiteit mag niet onbenoemd zijn. We moeten dat onderkennen.

 

Voor hetzelfde geld

Alleen al om deze fysieke en mentale gevolgen vindt SGP-jongeren het steunen van abortus verwerpelijk. Is het geven van voorlichting en het bestrijden van geslachtsziekten dan ook verkeerd? Natuurlijk niet. Maar met 600 miljoen dollar zou Ploumen heel wat betere dingen kunnen doen. Bijvoorbeeld 40 miljoen zwangere vrouwen toegang geven tot medische zorg, omdat nog veel en veel teveel zwangere vrouwen geen toegang hebben tot pre- en postnatale zorg. Of 5 miljoen Afrikaanse kinderen een jaar lang naar school laten gaan, zodat jonge Afrikaanse levens vol op perspectief hebben. Of 10 jaar lang wereldwijd goede noodhulp bieden. Bovendien kan Ploumen het voortouw nemen in een internationale coalitie om eerwraak en seksueel geweld kordaat aan te pakken. Dat daders niet ongestraft blijven.

 

In plaats van de pro-choicegedachte op te dringen aan onze Afrikaanse medemens, zou het de overheid sieren als er geïnvesteerd wordt in hulp die goed is voor iedereen en niet ten koste gaat van de levens van ongeborenen. Laat Ploumen investeren in humanitaire hulp, in medische zorg en in het versterken van de rechtsstaat.

 

Voor hetzelfde geld komt er dus meer échte hulp. Daarom geen #Ploumen4Women. SGP-jongeren heeft liever #Ploumen4Children.

 

 

 

Referenties:

1. Rooney B, Calhoun BC. Induced abortion and risk of later premature births. Journal of American Physicians and Surgeons. 2003;8(2):46-9.

2. Linn S, Schoenbaum SC, Monson RR, Rosner B, Stubblefield PG, Ryan KJ. The relationship between induced abortion and outcome of subsequent pregnancies. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 1983;146(2):136-40.

3. Richardson JA, Dixon G. Effects of legal termination on subsequent pregnancy. British Medical Journal. 1976;1(6021):1303-4.

4. Fergusson DM, Horwood LJ, Boden JM. Abortion and mental health disorders: evidence from a 30-year longitudinal study. The British Journal of Psychiatry. 2008;193(6):444-51.

Geschreven door Rianne Hoepen

Rianne is lid van commissie Zorg. Meer artikelen van Rianne Hoepen:Blog comments powered by Disqus