Wat kun je verwachten op het Wintercongres?

Op vrijdag 11 en zaterdag 12 december organiseert SGP-jongeren het wintercongres over de vluchtelingenproblematiek. We hebben gezocht naar een aantal sprekers die vanuit hun deskundigheid of politieke portefeuille veel met dit vraagstuk bezig zijn.

Op vrijdag 11 en zaterdag 12 december organiseert SGP-jongeren het wintercongres over de vluchtelingenproblematiek. We hebben gezocht naar een aantal sprekers die vanuit hun deskundigheid of politieke portefeuille veel met dit vraagstuk bezig zijn. 

De hoofdspreker op vrijdagavond is de minister van Wonen en Rijksdienst, drs. S.A. (Stef) Blok. Hij is binnen het kabinet nauw betrokken bij vragen over huisvesting van vluchtelingen. Een belangrijk thema, omdat veel mensen ontevreden zijn over het beleid wat werd gevoerd. Asielzoekers kregen voorrang op huurders die al lang op een wachtlijst stonden voor een woning.

Stef Blok is er voor om deze problemen op te lossen en hij zal ons meenemen in het beleid wat hij hiervoor in gedachten heeft.

Na zijn speech zal er een vraaggesprek tussen hem en onze voorzitter, Jan-Willem Kranendonk plaatsvinden. Jullie inbreng is daarin van harte welkom!

Het tweede deel van de vrijdagavond zullen een aantal Kamerleden de degens met elkaar kruisen. Daarvoor zijn bij ons te gast: Kees van der Staaij (SGP), Attje Kuiken (PvdA) en Joram van Klaveren (Groep Bontes/Van Klaveren). Onder leiding van politiek bestuurslid Martin Holleman gaan debatteren zij over oplossingen die zij voor ogen hebben in deze crisis. Na afloop is er ruim de tijd en gelegenheid om na te praten tijdens een gezellige borrel.

De zaterdagochtend is ingeruimd voor een ledenvergadering. Er staan bestuursverkiezingen op het programma voor maar liefst vier bestuursfuncties. Daarnaast bespreken we tijdens deze vergadering een manifest over de vluchtelingenproblematiek. De aanwezige leden zullen hierover in gesprek gaan, onder andere aan de hand van behoorlijk wat moties die zijn ingediend. Het SGP-Kamerlid Roelof Bisschop zal een korte reactie op dit manifest geven.

Na de lunch wordt het middaggedeelte geopend door ds. A. ten Brinke met een meditatief woord. Dan volgt een lezing van dhr. M.A. Beuving. Hij is oud-korpschef, oud-commandant van de Marechaussee en oud-voorzitter Management Board van Frontex. Momenteel is hij lid van de Adviescommissie Vreemdelingenzaken, die staatssecretaris Dijkhoff adviseert over het te voeren beleid. Vanuit zijn ruime praktijkervaring kan hij ons een inkijk geven in de complexe wereld van de toestroom en opvang van vluchtelingen.

Het middaggedeelte wordt vervolgd met een forumdiscussie onder leiding van onze politiek secretaris Hans van ’t Land. Deelnemers aan deze discussie zijn Jan Pieter Mostert (directeur van Stichting Gave), Marjon van Dalen (freelance journalist en recent voor reportages in Jordanië geweest) en dhr. Beuving. Mostert en Van Dalen zullen dan een korte pitch geven over hun betrokkenheid bij – en visie op dit thema. Rond 15.00u hopen we dit congres af te sluiten.

Geïnteresseerd, maar nog niet aangemeld? Je bent van harte welkom! Geef je op via http://www.sgpj.nl/wintercongres

Geschreven door Niek Bakker

Beleidsadviseur SGP-jongeren.. Meer artikelen van Niek Bakker:Blog comments powered by Disqus