Wapenstilstand Oekraïne: nu geen kolen op het vuur

Sinds 15 februari is er een wapenstilstand in Oost-Oekraïne. Op papier althans. Na een nacht lang onderhandelen zijn Merkel (Duitsland), Hollande (Frankrijk), Porosjenko (Oekraïne) en Poetin (Rusland) het eens geworden over een vredesroute. Het ‘Akkoord van Minsk II’ bepaalt dat de strijdende partijen hun troepen en zware wapens moeten weghalen uit het gebied en er een dialoog wordt opgestart over de toekomst van de regio’s Donetsk en Loegansk. Er is een bufferzone gecreëerd. De internationale veiligheidsorganisatie OVSE ziet hierop toe. Het akkoord was hard nodig. Sinds het uitbreken van de burgeroorlog eind 2014 en de ‘stille Russische invasie’ zijn er in deze gebieden meer dan 5000 doden te betreuren. Inwoners van steden in de frontlinie zijn zoveel mogelijk geëvacueerd, maar duizenden mensen zitten alsnog klem tussen de gevechten.

Wapenstilstand Oekraïne: nu geen kolen op het vuur

Wapenstilstand

Sinds 15 februari is er een wapenstilstand in Oost-Oekraïne. Op papier althans. Na een nacht lang onderhandelen zijn Merkel (Duitsland), Hollande (Frankrijk), Porosjenko (Oekraïne) en Poetin (Rusland) het eens geworden over een vredesroute. Het ‘Akkoord van Minsk II’ bepaalt dat de strijdende partijen hun troepen en zware wapens moeten weghalen uit het gebied en er een dialoog wordt opgestart over de toekomst van de regio’s Donetsk en Loegansk. Er is een bufferzone gecreëerd. De internationale veiligheidsorganisatie OVSE ziet hierop toe. Het akkoord was hard nodig. Sinds het uitbreken van de burgeroorlog eind 2014 en de ‘stille Russische invasie’ zijn er in deze gebieden meer dan 5000 doden te betreuren. Inwoners van steden in de frontlinie zijn zoveel mogelijk geëvacueerd, maar duizenden mensen zitten alsnog klem tussen de gevechten.

Debalstevo

Problematisch is dat de pro-Russische seperatisten zich nu al niet aan het akkoord lijken te houden. Rond de stad Debalstevo werd de gehele afgelopen week nog volop gevochten. Het is terecht als president Poetin hiervoor verantwoordelijk wordt gehouden. Hij is immers degene die de meeste invloed kan uitoefenen op de seperatisten. Rusland moet onmiddellijk beginnen met het naleven van het Akkoord van Minsk en al haar troepen terugtrekken uit Oekraïne. De OVSE moet toegang krijgen tot alle plaatsen in de bufferzone. Gebeurt dit niet, dan zijn verdere economische sancties denkbaar.

Dialoog

In de internationale dialoog over de toekomst van Oekraïne en de relatie tussen Europa en Rusland zijn (minstens) drie zaken van belang. 1. Het is uitermate verstandig en terecht dat de Europese Unie zich op dit moment afzijdig houdt van de onderhandelingen met de Russen. We moeten niet vergeten dat het ‘paaigedrag’ van de EU eind 2014 sterk heeft bijgedragen aan de escalatie van het hele conflict. 2. De Europese landen moeten hard werken aan de opbouw van een gezonde defensiemacht. Militaire investeringen zijn broodnodig om een als een volwaardige diplomatieke partner gezien te worden in onderhandelingen met Rusland. 3. De angst van de Verenigde Staten en diverse Oost-Europese staten (vb. Estland, Letland en Litouwen) voor Poetin is begrijpelijk, maar moet niet leidend in EU-politiek met betrekking tot Rusland. Wapenleveranties aan Oekraïne, of een EU/NAVO-lidmaatschap voor dat land zijn dus niet verstandig. Die reactie zou kolen zijn op het vuur dat Poetin heet.

Ardjan Boersma
Commissie Internationaal

 


Blog comments powered by Disqus