Ruimte voor promovendi gevraagd!

Eind februari bracht het universiteitsblad Resource van Wageningen University & Research centre het nieuws naar buiten dat promovendus Jerke de Vries het dankwoord uit zijn proefschrift moest scheuren. Reden? Hij dankte God. Er ontstond ophef in de media. SGP-jongeren heeft de universiteit vorige week een brief gestuurd.

Eind februari bracht het universiteitsblad Resource van Wageningen University & Research centre het nieuws naar buiten dat promovendus Jerke de Vries het dankwoord uit zijn proefschrift moest scheuren. Reden? Hij dankte God. Er ontstond ophef in de media. SGP-jongeren heeft de universiteit vorige week een brief gestuurd.

Wat was het probleem? Deze universiteit had als regel dat een proefschrift geen religieuze en politieke uitingen mag bevatten. Het moet in die zin 'vrij van kleur' zijn. De promovendus had in zijn dankwoord naast zijn familie ook woorden van dank aan God opgeschreven. Hij kreeg de keus: afplakken of eruit scheuren. Dat laatste deed hij, bij alle - bijna honderd - exemplaren.

De stellingname van de universiteit kon niet op de steun van SGP-jongeren rekenen. In een column op ThePostOnline bekritiseerden Jan-Willem Kranendonk en ik het standpunt van deze universiteit. Ook stuurden we vorige week namens SGP-jongeren een brief naar de decaan van de betreffende faculteit.

Onbegrijpelijke regel                                                                                                              De regel op de universiteit was om drie redenen onbegrijpelijk. Allereerst kunnen uitingen van religieuze en politieke aard niet op één hoop gegooid worden. Een politieke stellingname heeft niets te maken met het uitspreken van een woord van dank. Het noemen van God wel!
Daarnaast werd op deze manier onmogelijk gemaakt dat promovendi hun hart laten spreken. Als een promovendus God wil noemen omdat hij of zij ervaart van Hem kracht en hulp te hebben gekregen, waarom zou dat geblokkeerd worden? Hen werd onmogelijk gemaakt een dankwoord te schrijven dat aansluit bij hun diepste motieven en beleving.
De derde reden is de vrijheid van meningsuiting. Kan een universiteit tegenhouden dat in een dankwoord persoonlijke gevoelens en belevingen aan het papier worden toevertrouwd? Wil de universiteit consistent zijn, dan moet zij er voor kiezen elk persoonlijk element in een dankwoord te elimineren. Maar dat zou een uiting zijn van een wereldbeeld waarin de gedachte leeft dat wetenschap volstrekt objectief en geïsoleerd is van persoonlijke c.q. subjectieve gevoelens en achtergronden.

Niet ondenkbaar is dat de universiteit stelt dat geloven een zaak is voor het privédomein. Als dat al zo is, zou het universiteitsbestuur juist alle ruimte moeten geven aan een persoonlijk getoonzet dankwoord waarin ook de notie van geloven in God een plaats mag hebben. Het dankwoord is immers een privéterrein? Niemand zal toch kunnen volhouden dat het dankwoord aan de eisen van wetenschappelijke bekwaamheid is onderworpen?

Bedankt!
De regel die de universiteit had was dus onbegrijpelijk. "Had". Want, vandaag maakte Trouw bekend dat de universiteit is gezwicht. Bij nader inzien ontdekte men dat door dit standpunt mensen tekort gedaan werden. SGP-jongeren is erg blij met deze stap. Want dat was precies de crux: mensen werden tekort gedaan in het uiten van hun diepste gevoelens.

Dat wordt opnieuw een brief sturen: bedankt!

Frank van Putten
beleidsadviseur
 

 

 


Blog comments powered by Disqus