Waarde(n)vol huwelijksbeleid

Het regeerakkoord van het kabinet Rutte II meldt dat "echtscheiding zonder tussenkomst van de rechter mogelijk wordt als er geen kinderen betrokken zijn en partners overeenstemming over de scheiding hebben bereikt." Als SGP-jongeren hechten wij waarde aan het huwelijk en het gezin, stimulerende maatregelen om echtscheiding te bevorderen wijzen wij af.

Het regeerakkoord van het kabinet Rutte II meldt dat "echtscheiding zonder tussenkomst van de rechter mogelijk wordt als er geen kinderen betrokken zijn en partners overeenstemming over de scheiding hebben bereikt." Als SGP-jongeren hechten wij waarde aan het huwelijk en het gezin, stimulerende maatregelen om echtscheiding te bevorderen wijzen wij af. 

Verbintenis voor het leven
In sommige gevallen kan een echtscheiding noodzakelijk en legitiem zijn. De rechter is prima in staat om een huwelijk in zo'n geval te ontbinden. Vereenvoudiging en versnelling van de procedure (door de rechter er tussenuit te laten) is wat ons betreft geen goed idee. Wij zien het huwelijk als een verbinding tussen een man en een vrouw. Het verbreken van beloften die ten overstaan van een overheidsambtenaar zijn gedaan dient geen stimulans te krijgen.

Het gezin is de hoeksteen van de samenleving. Het gezin dient een liefdevolle thuisbasis te zijn waar kinderen de kans krijgen zichzelf te ontwikkelen. Het gezin is de plek waar man en vrouw hun huwelijksbeloften nakomen.  Vluchtigheid en individualisme lijken echter heersend te zijn. Welke waarde heeft een verbintenis voor het leven nog als het elke moment simpel verbroken kan worden?

Waarde van het huwelijk
SGP-jongeren vindt het zorgelijk dat dit kabinet geen maatregelen neemt om de waarde van het huwelijk en het gezin te benadrukken. Het tegenovergestelde is helaas waar, echtscheiding wordt opnieuw makkelijker gemaakt. We roepen het kabinet op om de waarde van het huwelijk in ere te herstellen. Echtscheiding is bijna nooit een oplossing, echtscheiding telt alleen verliezers. Kabinet: proclameer geen vluchtigheid en individualisme, maar durf op te komen voor een waarde(n)vol huwelijk!


Blog comments powered by Disqus