Waakzaam en dienstbaar

Voor veel agenten zal 2016 niet de boeken ingaan als een topjaar. De lopende herstructurering van de Nationale Politie bracht onder agenten de nodige onrust met zich mee. Bovendien werd de politie opgeschrikt door een aantal incidenten in de sfeer van etnische profilering en buitensporig geweld tegen burgers. Deze incidenten hebben soms helaas geleid tot negatieve en eenzijdige beeldvorming. SGP-jongeren pleit op oudejaarsdag voor een betere beeldvorming en meer capaciteit voor de politie.

Beeldvorming
Politieagenten krijgen in Nederland helaas niet het respect en de waardering die zij verdienen. Dat komt niet alleen door incidenten waar individuele agenten zelf schuldig aan zijn. Veel media dragen bij aan negatieve beeldvorming door een klein aantal incidenten breed uit te meten, terwijl de verdiensten van politieagenten vaak onder de radar blijven. Deze eenzijdige berichtgeving van media heeft ten minste twee maatschappelijk-politieke gevolgen. Ten eerste zorgt deze gang van zaken voor negatieve stereotyperingen van politieagenten in het algemeen. Agenten ondervinden hier hinder van in hun dagelijks werk, omdat hun gezag ter discussie staat. Ten tweede neemt negatieve beeldvorming het draagvlak weg voor broodnodige investeringen in het politieapparaat.

Meer capaciteit
Voldoende capaciteit is van cruciaal belang voor de aanpak van criminaliteit, het vroegtijdig signaleren van radicalisering en het waarborgen van de verkeersveiligheid. Het is schrijnend dat veel gemeenten niet eens voldoen aan de wettelijke norm van 1 agent per 5.000 inwoners. Wat SGP-jongeren betreft mag hier nog wel een schepje bovenop, zeker in de grote steden. Als het aan ons ligt, komt er in de toekomst per 4.000 inwoners een wijkagent beschikbaar. Hiervoor zijn op structurele basis ongeveer 1.500 wijkagenten extra nodig. Bovenop deze extra capaciteit voor wijkagenten zouden er nog eens 3.500 agenten bij moeten die naar gelang de behoefte ingezet kunnen worden. Tenslotte moet er ook in kwalitatief opzicht geïnvesteerd worden in de politie. Agenten verdienen betere arbeidsvoorwaarden en zouden beter begeleid moeten worden bij een PTSS.
 

Voorbeeldfunctie media
Naast bovengenoemde investeringen wil SGP-jongeren dat de beeldvorming van de politie verandert. Dat zal moeten beginnen bij de media, omdat zij medebepalend zijn voor de beeldvorming waar agenten mee te maken krijgen. De provocaties van treitervloggers als rapper Boef en Ismail Ilgun verdienen absoluut geen podium, laat staan op de publieke omroep. Agenten zouden daarentegen vaker de kans krijgen om aan te schuiven in talkshows. Door hoor- en wederhoor kan er een genuanceerd beeld van de werkelijkheid ontstaan. Bovendien krijgen agenten dan de ruimte om duidelijk te maken welke successen de politie heeft gehaald.

Steun
De jaarwisseling staat voor de deur. Helaas zijn er de laatste jaren veel meldingen gemaakt van geweld tegen hulpverleners tijdens oud en nieuw. SGP-jongeren wil de politie dan ook graag een hart onder de riem steken door te pleiten voor méér capaciteit en een positieve beeldvorming. Agenten zijn immers de mensen die dag en nacht klaarstaan voor onze veiligheid. Zij verdienen onze steun, juist op een dag als vandaag.


Blog comments powered by Disqus