Vuurwerk: milieuonvriendelijk, gevaarlijk en duur

Regelmatig zijn we het oneens, maar dit keer diende de woordvoerder van de Partij voor de Dieren een in onze ogen verstandig voorstel in: werk toe naar een verbod op consumentenvuurwerk. Ook SGP-jongeren is al jarenlang kritisch op het afsteken van vuurwerk rond de jaarwisseling.

Regelmatig zijn we het oneens, maar dit keer diende de woordvoerder van de Partij voor de Dieren een in onze ogen verstandig voorstel in: werk toe naar een verbod op consumentenvuurwerk. Ook SGP-jongeren is al jarenlang kritisch op het afsteken van vuurwerk rond de jaarwisseling.

65 miljoen

Ondanks de crisis waar we in verkeren wordt er ook dit jaar weer veel vuurwerk afgestoken. Terwijl er wereldwijd duizenden mensen omkomen van de honger en een tekort hebben aan primaire levensbehoeften, schieten massa's Nederlanders hun tertiaire levensbehoeften de lucht in. Er hangt wel een prijskaartje aan: ook dit jaar wordt er weer zo'n 65 miljoen euro verknalt.

Vervuilend

Naast het nogal hoge financiele prijskaartje dat aan het eindejaarsgeknal zit, is er ook een ethische afweging. Is het normaal dat wij onze knalbehoeften bevredigen ten koste van Gods schepping? Volgens onderzoek van het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) raakt de lucht in de Nieuwjaarsnacht bezwangerd met roet, zwaveldioxide, stikstofoxiden en stofdeeltjes. Water en grond raken verontreinigd met giftige metalen zoals koper, antimoon, strontium en barium. Juist hier geldt dat we als rentmeesters van deze aarde zijn geschapen, terwijl het afsteken van vuurwerk het tegenovergestelde van goed rentmeesterschap bewerkstelligt.

Gezondheid

Daarnaast vallen jaarlijks veel slachtoffers door het vuurwerk. Niet alleen mensen die het vuurwerk zelf afschieten, maar ook omstanders worden getroffen. Ook zijn er mensen met gezondheidsproblemen -zoals astma- die last krijgen van benauwdheid door bovenstaande vervuilende stoffen in de lucht.

Overlast

Tenslotte is ook overlast een groot probleem. Veel burgers hebben tijdens de oudjaarsnacht en de dagen daarvoor te maken met grote overlast en vandalisme. In het eerste weekend dat in bepaalde steden een meldpunt voor vuurwerkoverlast actief was, zijn al vele duizenden meldingen binnengekomen. Jaarlijks bedraagt de schade ten gevolge van het afsteken van vuurwerk minimaal 500 miljoen euro. Tevens moet er 3 miljoen kilo afval opgeruimd worden door de gemeenten.

Een verbod op consumentenvuurwerk is geen gek idee, het instellen van ‘knalvrije zones’ zou al een goede stap zijn. Nog beter is het als mensen er zelf voor kiezen om geld dat bestemd is voor vuurwerk, besteden aan een goed doel. We willen het nieuwe jaar niet met duur, gevaarlijk en millieuonvriendelijk geknal ingaan. Liever zorgen we goed voor ons kostbare milieu en geven we iets meer aan diegenen die geen eten en drinken kunnen aanschaffen

Harm Jan Polinder en Frans Hazeleger
Commissie Binnenland

Geschreven door Frans Hazeleger

Frans Hazeleger is lid van de commissie Binnenlandse Zaken.. Meer artikelen van Frans Hazeleger:Blog comments powered by Disqus