Voornemen voor 2014: neem financiële verantwoordelijkheid

35 procent van onze landgenoten heeft geen financiële buffer voor onvoorziene uitgaven, zoals het vervangen van een kapotte wasmachine. 9 procent van de Nederlanders kan nog geen maand rondkomen bij het verlies van de belangrijkste inkomstenbron. Weerspiegelen deze cijfers enkel de negatieve effecten van de economische crisis of is hier meer aan de hand?

Ongeveer een maand geleden verscheen op nu.nl een opmerkelijk berichtje. Uit onderzoek van het platform ‘Wijzer in geldzaken’ blijkt dat de financiële planning van veel Nederlanders ‘wel iets beter kan’. 35 procent van onze landgenoten heeft geen financiële buffer voor onvoorziene uitgaven, zoals het vervangen van een kapotte wasmachine. 9 procent van de Nederlanders kan nog geen maand rondkomen bij het verlies van de belangrijkste inkomstenbron. Weerspiegelen deze cijfers enkel de negatieve effecten van de economische crisis of is hier meer aan de hand?

Huidige economische omstandigheden
De kredietcrisis heeft sinds 2008 diepe sporen getrokken in economie en maatschappij. Persoonlijke (beleggings)verliezen, verhoogde belastingen, dalende en/of niet geïndexeerde lonen en wellicht zelfs werkloosheid. Allemaal aspecten die mogelijkerwijs hebben geleid tot een financieel minder gunstige positie van burgers zoals jij, je ouders, de buurman of wie dan ook. We zijn geneigd om al snel met de beschuldigende vinger naar de overheid, het bedrijfsleven of ‘het systeem’ te wijzen. Laten we ons ervan bewust zijn dat de meeste vingers dan nog altijd naar onszelf gericht zijn.

Hand in eigen boezem
Dat is niet verwonderlijk. ‘Het systeem’ bestaat immers niet, dat zijn we zelf. Augustinus wist het vele eeuwen geleden al zo kernachtig uit te drukken: ‘Zoals wij zijn, zo zijn de tijden.’ We hebben zelf te risicovolle hypotheekproducten aangeschaft. We zijn verslingerd geraakt aan krediet. We zijn zelf debet aan een cultuur van overconsumptie en achten onze overdaad als ‘iets waar we recht op hebben’. We zijn, ook als christenen, de kardinale deugd matigheid (teveel) uit het oog verloren. Zelfs in zoverre dat, blijkens de eerder aangehaalde cijfers, een significant onderdeel van onze bevolking niet in staat is om met (beperkte) financiële tegenslagen om te gaan.
En ja, er zijn veel gevallen te noemen waarin huishoudens buiten eigen schuld in financiële problemen zijn gekomen. Het leed van deze mensen moet niet worden onderschat. Sterker nog, deze personen dienen we met onze liefdegaven te ondersteunen. Toch durf ik de bewering aan dat velen de les van het klassieke huishoudboekje nog eens grondig zouden moeten bestuderen.

Verantwoord financieel plannen
Ik denk dat we als Nederlanders een diepe mentaliteitsverandering nodig hebben. We moeten ons in vette jaren voorbereiden op de onvermijdelijke magere jaren die in onze gebroken wereld steeds weer terugkomen. We dienen niet alleen van de overheid en het bedrijfsleven te verwachten dat er op gepaste wijze met schaarse middelen wordt om gegaan, maar we moeten hier vooral zelf actief invulling aan geven. Zou dat geen goed voornemen zijn?

Corstiaan Verweij
Commissie Sociaal Economische Zaken


Blog comments powered by Disqus