Voorkom schrijnende gevallen thuiszorg

Vorige week woensdag luidden vijftig zorgorganisaties in een open brief aan Nederlandse gemeenten de noodklok over de huishoudelijke hulp. Twee dagen later, afgelopen vrijdag, presenteerde deze staatssecretaris een akkoord met de vakbonden FNV en CNV en met de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten). Eerder werd al duidelijk dat gemeenten onzorgvuldig omgaan met de Huishoudelijke Hulp. Student-advocaat Kevin Wevers rijdt er zelfs een jaguar van. Volgens SGP-jongeren is het voor gemeenten hoog tijd om extra aandacht te besteden aan de schrijnende toestand.

Vorige week woensdag luidden vijftig zorgorganisaties in een open brief aan Nederlandse gemeenten de noodklok over de huishoudelijke hulp. Twee dagen later, afgelopen vrijdag, presenteerde deze staatssecretaris een akkoord met de vakbonden FNV en CNV en met de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten). Eerder werd al duidelijk dat gemeenten onzorgvuldig omgaan met de Huishoudelijke Hulp. Student-advocaat Kevin Wevers rijdt er zelfs een jaguar van. Volgens SGP-jongeren is het voor gemeenten hoog tijd om extra aandacht te besteden aan de schrijnende toestand.

Decentralisatie

De decentralisatie van de WMO ging gepaard met een stevige bezuiniging. Wat SGP-jongeren betreft was deze bezuiniging nodig om te komen tot een samenleving waar het weer draait om omzien naar elkaar, in plaats van fabrieksmatige overheidszorg. De gevolgen lijken op dit moment echter niet te overzien: volgens het CBS verdwijnen er komend jaar 20.000 banen in de hele zorgbranche. Een substantieel gedeelte daarvan betreft de huishoudelijke hulp. Gemeenten zien zich door de bezuinigingen gedwongen om fors te snijden in deze hulp. De gevolgen voor thuiswonende ouderen en andere hulpbehoevenden zijn schrijnend. Zo verliezen veel mensen hun huishoudelijke hulp geheel, terwijl andere een flinke versobering zien op hun hulp.

Begin oplossing

Het akkoord dat staatssecretaris van Rijn deze week sloot met de vakbonden en de VNG vormt wat SGP-jongeren betreft een klein begin van een antwoord: de problemen voor 2017 lijken nu ongeveer te zijn opgelost. Er wordt een eind gemaakt aan het oneigenlijke gebruik van de alfahulp (een lager uurtarief dat geldt voor eenvoudigere werkzaamheden) en er komt nog wat geld bij. Het echte knelpunt zit echter al in 2016: daar dreigen de ontslagen massale omvang aan te nemen en veel mensen dreigen hun hulp kwijt te raken. Het grootste probleem ligt op de korte termijn. Gemeenten hebben hier een belangrijke taak, maar de staatssecretaris kan daar niet wegkijken. Hij zal gemeenten actief moeten steunen in hun zoektocht naar een goede landing van de grootse bezuiniging. Financiële middelen kunnen hier niet uitblijven.

Toekomst

SGP-jongeren wil inzetten op een overgang van een samenleving waar alle zorg door de overheid wordt geregeld naar een samenleving waar weer wordt omgezien naar elkaar. Van evident belang daarvoor is echter wel dat deze overgang goed verloopt. Geen schrijnende gevallen en geen massa-ontslagen. Daarom roepen we gemeenten en ook gemeenteraden (!) op om zorgvuldig met de huishoudelijke hulp om te gaan. De huishoudelijke hulp is een relatief goedkoop middel om mensen zolang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Ook in 2016 moeten gemeenten zich aan de regels, zoals afgesproken in de ‘code verantwoordelijk marktgedrag’ houden.

Conclusie

SGP-jongeren staat achter de lijn van de overheid om minder geld uit te geven aan de zorg: we moeten terug naar een samenleving waar mensen weer omzien naar elkaar. Deze beweging moet echter niet uitlopen op de schrijnende situaties die we nu tegenkomen. Gemeenten en gemeenteraden hebben een belangrijke taak de transitie zo goed mogelijk te laten verlopen en onze staatssecretaris dient de gemeenten daarbij niet alleen aan te spreken, maar ook te ondersteunen.

Geschreven door Frans Hazeleger

Frans Hazeleger is lid van de commissie Binnenlandse Zaken.. Meer artikelen van Frans Hazeleger:Blog comments powered by Disqus