Voor wat, hoort wat!

Mensen die een bijstandsuitkering krijgen maar nog wel arbeid kunnen verrichten, moeten een bijdrage leveren aan de maatschappij. Gelukkig vindt Jetta Klijnsma (staatsecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid) dit ook. Ze wil vanaf 1 juni 2014 via de gemeenten verplicht stellen dat mensen die aanspraak maken op de Wet Werk en Bijstand (WWB) een tegenprestatie leveren.

Mensen die een bijstandsuitkering krijgen maar nog wel arbeid kunnen verrichten, moeten een bijdrage leveren aan de maatschappij. Gelukkig vindt Jetta Klijnsma (staatsecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid) dit ook. Ze wil vanaf 1 juni 2014 via de gemeenten verplicht stellen dat mensen die aanspraak maken op de Wet Werk en Bijstand (WWB) een tegenprestatie leveren.

Wetgeving
Deze tegenprestatie moet een maatschappelijk nuttig in te vullen werkzaamheid zijn. Vanaf 2012 is er de mogelijkheid dat gemeenten dit aan mensen in de WWB opleggen, vanaf 2014 is het de bedoeling dat dit verplicht wordt voor alle gemeenten. Toch bestaat er nog steeds kritiek op deze volstrekt logische wetgeving.

Vrijwilligerswerk

Zo zou er een spanningsveld zijn tussen vrijwilligerswerk en de maatschappelijke bijdrage. En een spanningsveld tussen dwangarbeid en deze verplichte maatschappelijke bijdrage. Verder zouden er te weinig banen voor deze mensen beschikbaar zijn. Toch is deze kritiek niet terecht. De tegenprestatie hoeft niet te bestaan uit vrijwilligerswerk, uit onderzoek blijkt dat er voldoende werk is bij gemeenten om deze groep op te vangen. Wanneer bijstandsgerechtigden al vrijwilligerswerk doen, dan mag dit ook als tegenprestatie worden gezien.

Dwangarbeid
Aan de andere kant zou er sprake zijn van dwangarbeid, dit is onjuist. Werkzaamheden die de maatschappij een dienst bewijzen, vallen niet onder deze wetgeving (EVRM art. 4). Er is pas sprake van dwangarbeid als werk een langere tijd verplicht moet worden uitgevoerd. Een tegenprestatie gaat nadrukkelijk om een korte periode. Tevens geeft dit artikel aan dat er een burgerplicht is. In dat geval is er geen sprake van dwangarbeid.

Aanvullend hierop is het volgens de regels van de logica volstrekt normaal dat er een tegenprestatie wordt geleverd. Iemand krijgt geld van de Nederlandse samenleving, dan mag hier ook wel een kleine prestatie voor de samenleving tegenover staan. Een ‘dankjewel’ voor de samenleving!

Voor wat, hoort wat!

Jonathan Schroevers
Commissie Sociaal Economische Zaken

Geschreven door Jonathan Schroevers

Jonathan Schroevers is lid van de Commissie Sociaal Economische Zaken.. Meer artikelen van Jonathan Schroevers:Blog comments powered by Disqus