Voor samenwerking in Europa!

Al twee jaar zijn de onderhandelingen over de Brexit aan de gang. Ondertussen is het bijna 30 juni, de dag dat de Britten uit de Europese Unie (EU) vertrekken. De onzekerheid in Europa over de toekomst is groot. Maar wat moeten we daar nu van denken? Hebben de Britten een goede keuze gemaakt? De tijd zal het leren. Toch is het heel relevant om te bedenken of wij een Nexit willen als vervolg op de Brexit.

Redenen

De keuze van de Britten komt voort uit veel zorgen over de toekomst van hun land en Europa. Diezelfde zorgen leven in Nederland. De crisis heeft menig burger werkloosheid of een flinke koopkrachtvermindering gebracht. Ondertussen zagen de mensen dat er via de EU miljarden naar Griekenland en dergelijke landen overgemaakt werden. Dat heeft veel onvrede veroorzaakt. Daarnaast is er het immigratieaspect. Veel migranten zijn naar ons land gekomen. Burgers ervaren dit nogal eens als een bedreiging voor de cultuur. Ook is er een groot tekort aan woningen, onder andere veroorzaakt door de grote immigratiestromen.

 

Deze zorgen zijn niet onterecht. Partijen die zeggen deze zorgen wél serieus te nemen, winnen al jaren flink aan terrein. Deze ontwikkeling, samen met de Brexit, moet de rest van de EU wakker schudden: er moet iets gebeuren.

 

De andere kant

Toch is het maar zeer de vraag of het een goed alternatief is om uit de Europese Unie stappen. Bovenstaande zorgen vormen namelijk maar één kant van de medaille. De EU heeft ieder land in Europa veel goeds gebracht. We kunnen nu vrij handelen, zonder bijvoorbeeld importtarieven en grenscontroles. Ook zijn er in ons continent Europa 75 jaar geen oorlogen geweest. Vrede en vrije handel zijn de grootste voordelen van de Europese Unie.

 

Vrije handel met andere landen uit de EU wordt lastig en in sommige gevallen zelfs onmogelijk als we uit de Europese Unie stappen. Als gevolg stijgen de invoerrechten, importkosten en exportkosten. Dat zou het voor multinationals onaantrekkelijk maken om zich in ons land te vestigen. Dat is weer slecht voor de economie en uiteindelijk is de burger daar de dupe van. We zijn een klein land, maar importeren en exporteren ieder jaar voor miljarden euro’s. Uit de EU stappen zou voor de Nederlandse economie desastreuze gevolgen hebben en is dus absoluut niet wat we willen.

 

De oplossing

Wat is de oplossing? We moeten proberen zoveel mogelijk voordeel uit de EU te halen en zo weinig mogelijk nadeel. Daarvoor is een radicale hervorming nodig. Het is vanzelfsprekend heel ingewikkeld wat deze hervorming in de praktijk precies in zou moeten houden. Laten we toch enkele belangrijke maatregelen bekijken waar SGP-jongeren voor pleit. Slechts bij hoge uitzondering moeten we nieuwe landen toelaten tot de EU. Dat wil zeggen: landen moeten in economisch, godsdienstig en politiek opzicht grote overeenkomsten vertonen met de rest van de landen in Europa. Turkije is bijvoorbeeld een land dat op deze drie punten totaal anders is als andere landen in Europa, en dus niet thuishoort in de Europese Unie.

 

Ook moet de macht van het Europees Hof van Justitie worden beperkt. Regelgeving moet alleen via de EU lopen als dit een duidelijk voordeel biedt voor iedereen. Landen moeten bijvoorbeeld zelf beslissen wat de regelgeving is rond het homohuwelijk. Maar als het gaat om terrorismebestrijding kan Europese regelgeving en samenwerking juist weer heel veel voordeel bieden. Verder moet het Europees Parlement voortaan alleen nog in Brussel vergaderen. Het is niet uit te leggen aan de burger dat er ieder jaar vele miljoenen worden uitgegeven om op twee locaties te vergaderen.

 

Ten slotte wil SGP-jongeren dat alle Europese richtlijnen en verdragen grondig worden gecheckt. Wanneer de richtlijnen en verdragen zaken bevatten die onnodig of uit de tijd zijn, moeten deze geschrapt worden. Er moet ook worden gekeken of de regelgeving kan worden vereenvoudigd.

 

Conclusie

Er zijn dus redenen genoeg om in de EU te blijven. Vrede en vrije handel zijn belangrijke en onmiskenbare voordelen die de EU gebracht heeft. En hoewel het waar is dat niet alles zonder problemen gaat binnen de EU, heeft Nederland veel voordeel bij het EU-lidmaatschap. Kort gezegd moeten we de voordelen zoveel mogelijk benutten en de nadelen zoveel mogelijk verhelpen. Dus, vrij handelen en de vrede bewaren, maar bijvoorbeeld niet eindeloos geld overmaken naar Zuid-Europa. Er moet wel radicale hervorming plaatsvinden, door bijvoorbeeld regelgeving te vereenvoudigen. Echter, eruit stappen is problemen ontwijken en voor nog meer problemen zorgen, en is daarom GEEN optie!

Geschreven door Erik de Knegt

Commissielid SEZ. Meer artikelen van Erik de Knegt:Blog comments powered by Disqus