Vertrouwen in de toekomst

Het nieuwe regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en CU is na ruim drie maanden onderhandelen eindelijk af. Het akkoord is een brug tussen conservatief en progressief. Hoewel SGP-jongeren bedenkingen heeft bij bepaalde plannen, staat zij gematigd positief tegenover het nieuwe regeerakkoord. In dit statement zullen we ingaan op de plannen die raken aan de thema’s van commissie Binnenland.

Veiligheid

Met het regeerakkoord krijgt Defensie er 1,5 miljard euro bij. Hoewel dit bedrag nog lang niet genoeg is om de NAVO-norm te halen, is het een begin. Daarnaast wordt er structureel 267 miljoen euro geïnvesteerd in de Nationale Politie en wordt er 95 miljoen voor cybersecurity beschikbaar gesteld. SGP-jongeren is blij met deze duidelijke keuze vóór veiligheid.

 

Het nieuwe kabinet wil een proef gaan doen met legale wiet in een aantal gemeenten. Het doel van deze test is om te kijken of wiet minder schadelijk is én om te kijken of de criminaliteit rondom deze drugs afneemt. SGP-jongeren vindt dat de overheid een verkeerd signaal afgeeft door het gebruik van deze softdrugs te legaliseren. Drugs is slecht voor de gezondheid en levert maatschappelijke schade op. Daarom moet de overheid wiet niet gaan legaliseren, maar blijven verbieden.

 

Raadgevend referendum

Uit het nieuwe regeerakkoord blijkt dat de Wet Raadgevend Referendum ingetrokken gaat worden. SGP-jongeren is hier een fervent tegenstander van. Referenda vatten een politieke keuze samen in een te simplistische vraag waar 'ja' of 'nee' op kan worden geantwoord, zonder rekening te houden met de complexiteit van de kwestie. Tijdens het vorig jaar gehouden Oekraïne-referendum bleek maar al te zeer hoe gecompliceerd het is om op een rechtdoende wijze de uitslag te interpreteren. Daarom is het positief dat het nieuwe kabinet het raadgevend referendum gaat afschaffen.

 

Gekozen burgemeester

VVD, CDA, D66 en CU willen de procedure tot het benoemen van de burgemeester veranderen. Deze partijen willen een gekozen burgemeester. SGP-jongeren staat erg kritisch tegenover dit plan. De burgermeester leidt de besluitvorming van het college van B&W en de gemeenteraad. De burgemeester is hierbij onafhankelijk. Juist doordat een burgemeester benoemd wordt, heeft hij een sterker onafhankelijke positie. Politieke kleur is in het huidige systeem niet doorslaggevend, maar de persoonlijke competenties van een kandidaat. Daarnaast wordt een burgemeester in het nieuwe systeem net zo afhankelijk van de volksgunst als de wethouders. SGP-jongeren vindt dit niet wenselijk.

 

Vertrouwen betekent bouwen

In dit regeerakkoord zitten prachtige plannen, maar ook plannen die SGP-jongeren afkeurt. Of ál de plannen van het nieuwe kabinet daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden, is nog maar de vraag. Niets is zo veranderlijk als politieke plannen. Het kabinet zal moeten bewijzen dat het echt waarde hecht aan het motto door daadwerkelijk aan de slag te gaan.


Blog comments powered by Disqus