Vertrek VS uit Syrië is een gevaarlijke keuze

Met het terugtrekken van Amerikaanse militairen uit het noordoosten van Syrië laat president Trump zich van zijn meest onbetrouwbare kant zien. Hiermee is de weg vrij voor het Turkse leger om de Koerden, een belangrijke bondgenoot van de VS, aan te vallen. Het vertrek van de VS is een groot gevaar voor de Koerdische bevolking en is ontwrichtend voor de hele regio. Nederland moet daarom van zich laten horen en diplomatieke druk uitoefenen op de betrokken partijen.

De Koerdische strijders, ook wel bekend als de YPG, waren in de strijd tegen ISIS van doorslaggevend belang. De afgelopen jaren zijn de Koerden daarom ook militair gesteund door bijvoorbeeld de VS en Nederland, en ze hebben nu nog het noordelijke deel van Syrië in handen. Niet alleen de VS, maar ook Nederland en de EU hebben dus veel te danken aan de Koerdische strijders. Met het vertrek van de VS voelen de Koerden zich terecht verraden.

 

Turkije beziet deze groepering (en de Koerden in Syrië in het algemeen) als een groot gevaar. Volgens de Turkse president zijn de Koerden in Syrië gelieerd aan de terroristische beweging PKK en zouden ze het gemunt hebben op Turkije. Turkije bereidt zich voor op het binnenvallen van het noordoosten van Syrië voor het creëren van een ‘peace corridor’. Dat Turkije er niet voor terugschrikt om Syrië binnen te vallen blijkt wel uit de militaire operaties die het in 2016 en 2018 uitvoerde. Een nieuwe militaire operatie (nu zonder Amerikaanse aanwezigheid) kan tot een bloedbad onder de Koerden leiden.

 

De strijd tegen ISIS is daarnaast nog helemaal niet over, zo blijkt ook uit een rapport van het Pentagon. Sterker nog, het Pentagon acht het goed mogelijk dat ISIS zich zal hergroeperen. Ook bevat het gebied dat in handen is van de YPG, kampen waar ex-ISIS strijders gevangen zitten. Leiders van de YPG hebben al aangegeven dat bij een Turkse inval de YPG haar aandacht moet verdelen en zo ISIS weer voet aan de grond kan krijgen.

 

In de gecreëerde ‘peace corridor’ wil Turkije een groot aantal van de 3,7 miljoen Syrische vluchtelingen die momenteel in Turkije verblijven hervestigen. Dit kan echter weer voor grote vluchtelingenstromen zorgen door etnische spanningen die onvermijdelijk zullen ontstaan.

 

De vluchtelingenstromen en het mogelijk terugkeren van ISIS zorgen voor een groot veiligheidsprobleem voor de EU. De EU moet dan ook grote druk zetten op Turkije om duidelijk te maken dat militair ingrijpen tegen de Koerden niet acceptabel is. Ook richting de VS moeten Nederland en de EU duidelijk maken dat de huidige situatie onacceptabel is. Tot slot zal Nederland, eventueel in EU verband, op diplomatiek vlak de Koerden moeten blijven steunen. Hierbij moet gekeken worden naar een autonome regio of zelfs een eigen staat voor de Koerden.


Blog comments powered by Disqus