Versneld sluiten nertsenfokkerijen!

Op dinsdag 23 juni is er in de Tweede Kamer een motie van de Partij voor De Dieren (PvdD) en de Partij van de Arbeid (PvdA) aangenomen die het beroepsmatig fokken van dieren die gevoelig zijn voor het coronavirus verbiedt. Dit betekent dat alle nertsenfokkerijen moet sluiten met een uitlooptijd tot 2024. Helaas zijn er in Nederland bij verschillende fokkerijen het coronavirus vastgesteld. Inmiddels zijn er in Nederland 20 fokkerijen ontruimd, waarbij minstens een miljoen dieren zijn bij gedood.

Bontfokkerijen

Nederland telde vorig jaar zon 128 nertsenfokkerijen. Op deze fokkerijen worden deze dieren gehouden en gefokt om hun vacht, hier kan namelijk bont van worden gemaakt. Tussen april en mei worden er elk jaar jongen geboren, dit zijn er meestal zo’n 4 of 5 per dier. Als deze groot genoeg zijn, wordt er bekeken welke dieren er het beste kunnen worden gebruikt als fokdier. De andere dieren worden vergast. Dit gebeurt met verschillende gasmengsels, 40% koolstofdioxide (CO2) en een gasmix met 4% koolstofmonoxide (CO), in een gaskist. Hierna wordt de pels eraf gehaald en het karkas van de nerts wordt vernietigd.

 

Coronavirus

Deze nertsen kunnen het coronavirus krijgen en verspreiden. Er zijn in Nederland 20 fokkerijen ontruimd, omdat hier het coronavirus werd vastgesteld. Deze fokkerijen zijn dan ook een groot gevaar voor de volksgezondheid! In 1989 pleite de actiegroep Bont voor dieren al voor een verbod op deze fokkerijen en er is in 1999 een wet gemaakt voor het verbod op het houden van chinchilla’s en vossen voor hu vacht.  In 2013 kwam er een wet die het verbood om pelsdieren te houden, dus ook nertsen. In 2015 besloot de Tweede Kamer dat nertsfokkerijen gesloten moesten worden, met een afbouwperiode tot 2024.

Deze dieren worden alleen gefokt voor het gebruik van hun pels. De prijs van een jas van nertsenbont begint bij €6000. Dit laat zien dat deze dieren alleen worden gehouden zodat wij een mooi luxeproduct aan kunnen trekken. Het fokken en doden van dieren alleen voor hun pels, is dan ook niet bepaald ethisch juist te noemen. Andere landbouwdieren, zoals varkens en koeien, worden in ieder geval nog gebruikt voor consumptie; de eerste levensbehoefte.

 

Niet van deze tijd

Wij roepen de regering op om deze nertsenfokkerijen versneld te sluiten en deze te voorzien van een goede financiële stopregeling!  Het is niet meer van deze tijd om deze dieren alleen voor hun pels te fokken en de manier van doden van deze dieren is dan ook dieronvriendelijk. Helemaal nu deze dieren besmet kunnen raken met het coronavirus zijn deze fokkerijen een gevaar voor de volksgezondheid.

 

Geschreven door Geraldine Averesch

. Meer artikelen van Geraldine Averesch:Blog comments powered by Disqus