Verplichte eindtoets, einde zoek?

Hoever gaan we als het over het toetsen van de kennis van basisschoolleerlingen gaat? Op dit moment is er geen verplichte eindtoets, dat wil de overheid gaan veranderen. Het wetsvoorstel dat dit regelt ligt ter goedkeuring bij de Tweede Kamer. Maar is deze eindtoets wel zo’n goed idee? Niet alles te meten met toetsen, en er is meer dan economisch rendement.

Hoever gaan we als het over het toetsen van de kennis van basisschoolleerlingen gaat? Op dit moment is er geen verplichte eindtoets, dat wil de overheid gaan veranderen. Het wetsvoorstel dat dit regelt ligt ter goedkeuring bij de Tweede Kamer. Maar is deze eindtoets wel zo’n goed idee? Niet alles te meten met toetsen, en er is meer dan economisch rendement.

De overheid wil vanaf het schooljaar 2013 – 2014 een verplichte eindtoets gaan gebruiken. Het gaat om een toets op de vakken rekenen en taal (optioneel is het vak wereldoriëntatie) en het geldt voor de leerlingen van groep 8. Feitelijk betekent dit dat iedere school verplicht met de CITO-eindtoets gaat werken. De overheid wil dit verplichten om zo nog meer te focussen op rekenen en taal, de vakken die als zeer belangrijk vanuit economisch perspectief worden beschouwd.

Op dit moment kiest ongeveer 15% van de scholen nog voor een andere, bij hun eigen identiteit passende toets kiest. Daar moet als het aan de minister ligt dus een einde aan komen, zodat er met één uniform systeem gewerkt kan worden. De toets zal voortaan wel later in het schooljaar worden afgenomen. Door dit moment naar achteren te schuiven gaat het schooladvies dat eerder in het jaar wordt uitgebracht zwaarder wegen.

Waarom?
Een algemene, verplichte CITO- toets zou álle basisscholen eenzelfde aanvulling op het schooladvies voor de vervolgopleiding moeten geven. Daarbij is de toets een onafhankelijk gegeven en daarmee een betrouwbaar, vast deel van het advies voor het vervolgonderwijs. Daarnaast kan de school door middel van de centrale eindtoets het gegeven onderwijs evalueren en gebruikt de inspectie het bij het  toezicht op de onderwijskwaliteit.

Stem tegen
Het is goed dat de overheid probeert het welzijn van leerlingen centraal te zetten. Maar het is ook goed om te beseffen dat niet alles wat geleerd wordt in toetsen en cijfers te vangen valt. Het wetsvoorstel regelt ook dat het leerlingvolgsysteem verplicht wordt. Als dat systeem goed werkt is het nog maar de vraag waarom daarbovenop nog weer eens een eindtoets nodig is.

Bij het verplichten van de eindtoets zijn dus al kritische vragen te stellen, het verplicht stellen van één, uniforme CITO-toets gaat al helemaal te ver. Daarnaast schiet de overmatige focus op het toetsen de laatste tijd wel eens door, daar is ook dit voorstel een voorbeeld van. De Kamer zou daarom tegen moeten stemmen.

Marith Hulst
Commissie Onderwijs

 

Geschreven door Marith Hulst

Marith is lid van de commissie Onderwijs.. Meer artikelen van Marith Hulst:Blog comments powered by Disqus