Vergroen het belastingstelsel

De politiek heeft er al vaak over gesproken: de herziening van het belastingstelsel. Helaas bleek dit tot nu veel geblaat en weinig wol. En dat is erg jammer, want een herziening van het belastingstelsel biedt veel kansen, zoals het stimuleren van de werkgelegenheid en het verduurzamen van de economie. SGP-jongeren vindt dat de koe nu eindelijk bij de horens moet worden gevat: de lasten op arbeid moeten worden verlaagd; om dit te financieren moeten de lasten op vervuiling omhoog. 

De omgekeerde wereld

De Nederlandse staat verkrijgt meer dan de helft van haar inkomsten uit belasting op arbeid. Eigenlijk is dat raar, want in Nederland zijn nog steeds zo’n half miljoen werklozen. Als de overheid minder belasting op arbeid zou heffen, dan zouden werkgevers meer mensen in dienst kunnen nemen omdat de kosten per werknemer dalen, waardoor de werkloosheid wordt bestreden.


Tegelijk heft de overheid relatief weinig belasting op milieuvervuiling. Eigenlijk is dat ook raar, want in Nederland wordt nog geen 5% van de gebruikte energie duurzaam opgewekt. En als iedereen zou leven als de gemiddelde Nederlander zouden er 3 aarden nodig zijn! Als de overheid meer belasting op vervuiling zou heffen, dan zou dat een stimulans vormen voor bedrijven en consumenten om minder energie en grondstoffen te gebruiken. Zo kunnen we de vergroening van de economie versnellen.
 

De koe bij de horens vatten

SGP-jongeren vindt dan ook dat de belasting op vervuiling, zoals de energiebelasting, omhoog moet. Met het geld dat dat opbrengt moet de belasting op arbeid worden verlaagd. Op deze manier wordt én de milieuvervuiling én de werkloosheid aangepakt; dat zijn twee vliegen in één klap. Daarom: beste onderhandelaars en beste (SGP-)parlementariërs: vat de koe bij de horens!

Geschreven door Pieter Meijers

Lid commissie Duurzame Ontwikkeling en Landbouw. Meer artikelen van Pieter Meijers:Blog comments powered by Disqus