Verbod op godslastering inhoudsloze wet!?

Deze week werd duidelijk dat er in de Tweede Kamer een definitieve meerderheid bestaat om het verbod op smalende godslastering af te schaffen. SGP-jongeren betreurt deze ontwikkeling. De morele norm die uitging van het wetsartikel verdwijnt hiermee definitief.

Deze week werd duidelijk dat er in de Tweede Kamer een definitieve meerderheid bestaat om het verbod op smalende Godslastering af te schaffen. SGP-jongeren betreurt deze ontwikkeling. De morele norm die uitging van het wetsartikel verdwijnt hiermee definitief.

Godslastering is sinds lange tijd strafbaar gesteld in het wetboek van Strafrecht. Artikel 147 verbiedt onder andere smalende godslasteringen en het bespotten van een bedienaar van de godsdienst in de geoorloofde waarneming van zijn bediening. Dit artikel dient als één van de waarborgen van godsdienstvrijheid. Het is bovendien de (strafrechtelijke) erkenning van de waardigheid van religie.

Kamermeerderheid
Dat er nu een Kamermeerderheid lijkt te zijn om dit verbod af te schaffen, is (alweer) een teken aan de wand van de seculiere strijd tegen alles wat christelijk is. Het argument dat dit verbod sinds lange tijd niet meer is toegepast, zegt volgens SGP-jongeren niet dat het verbod ook overbodig zou zijn. Dit wetsartikel biedt concretere waarborgen dan bijvoorbeeld een algemeen artikel over smaad.

Binnenkort bestaat niet meer de mogelijkheid om naar aanleiding van uiterst grievende uitingen over God of geloof een onafhankelijke rechter te vragen dit te beoordelen.  Wie het schrappen van dit artikel met gejuicht tegemoet treedt, kan niet tegelijkertijd volledig geloofwaardig opkomen tegen de verruwing in de samenleving. Een burger moet  –in het uiterste geval- de mogelijkheid hebben om smalende godslastering voor te leggen aan een rechter.

Dierenleed
SGP-jongeren betreurt het dat er in de samenleving steeds minder begrip is voor de overtuigingen van gelovigen. Recent bleek uit een onderzoek dat dierenleed als erger wordt gekwalificeerd dan geloofsvervolging. Het dier wordt belangrijker gevonden dan de mens en zijn existentiële opvattingen.

Natuurlijk heeft SGP-jongeren oog voor het feit dat dit wetsartikel al jarenlang niet meer heeft geleid tot veroordelingen, maar hiermee verdwijnt wel een ‘morele ankerplaats’. Ook het ontstaan van de multireligieuze samenleving roept nieuwe vragen op over de toepassing van dit wetsartikel. Maar beide feiten zeggen meer over de ontwikkelingen in Nederland, dan over het belang van de inhoud van artikel 147 uit het wetboek van Strafrecht.

De stelling dat gelovigen meer beschermd worden dan ongelovigen door dit soort artikelen in het Strafrecht is onzin. Iemand die (om principiële redenen) altijd met het openbaar vervoer reist, kan ook niet beweren dat wetgeving voor autoverkeer moet verdwijnen omdat hem of haar dat niet raakt. Wie alleen het materiële als domein voor publieke afspraken ziet, slaat de plank onder het menselijk bestaan behoorlijk mis. Samenleven betekent ook ruimte en bescherming bieden aan opvattingen die je niet begrijpt. Geloof is voor veel burgers van Nederland van existentiële betekenis. Het is belangrijk om dat wettelijk te erkennen en daar juridische bescherming aan te bieden.

Enige Bron
Het is duidelijk hoe de kaarten van het pas aangetreden kabinet liggen. Ondanks dat dit wetsvoorstel niet in het regeerakkoord stond, blijkt dat seculiere idealen op breed draagvlak in de Tweede Kamer kunnen rekenen. Premier Rutte sprak zaterdag op het VVD-congres over het ‘vol gas’ op het immateriële terrein. Dit is één van de uitwassen hiervan. Waar D66 spreekt over een ‘mijlpaal’ in het Strafrecht, spreekt SGP-jongeren over een verschraling en verarming van het Strafrecht. De discussie hierover kan niet aan de oppervlakte van praktische argumenten blijven hangen, het gaat terug op de enige Bron waar SGP-jongeren haar steun in vindt. 

Geschreven door Arie Vonk Noordegraaf

Arie Vonk Noordegraaf is lid van de commissie Binnenland. Meer artikelen van Arie Vonk Noordegraaf :Blog comments powered by Disqus