Van de bestuurstafel - Martin

Een nieuw seizoen biedt nieuwe kansen. Het volledige bestuur van SGP-jongeren gaat bloggen! Dit kan over de meest uiteenlopende onderwerpen gaan. Vanzelfsprekend is dit afhankelijk van de portefeuille waar het bestuurslid over gaat. Aan mij de eer om af te trappen. In mijn eerste ‘van de bestuurstafel’ ga ik het hebben over de politieke tak van SGP-jongeren. Over wat mij hierin boeit en wat jij kunt betekenen!

Een nieuw seizoen biedt nieuwe kansen. Het volledige bestuur van SGP-jongeren gaat bloggen! Dit kan over de meest uiteenlopende onderwerpen gaan. Vanzelfsprekend is dit afhankelijk van de portefeuille waar het bestuurslid over gaat. Aan mij de eer om af te trappen. In mijn eerste ‘van de bestuurstafel’ ga ik het hebben over de politieke tak van SGP-jongeren. Over wat mij hierin boeit en wat jij kunt betekenen!

Het Politiek Platform (zo heet onze politieke tak officieel) bestaat uit vijf commissies. Al deze commissies hebben hun eigen expertise. Ieder half jaar stelt iedere commissie zijn eigen thema vast en werkt naar een hoogtepunt toe. Bijvoorbeeld het schrijven van een opinieartikel of het organiseren van een avond. Zowel de input als de output komt dus uit de vrijwilligers zelf. Naast het in de gaten houden van de grote lijnen, stel ik mij als bestuurslid graag faciliterend op.

Sinds dit seizoen hebben we iets nieuws: elk half jaar starten we een werkgroep rond een nieuw thema. Het komend half jaar is het onderwerp gezondheidszorg. Hoe dit thema verder ingevuld gaat worden, bepalen de werkgroepleden vooral zelf. Ik ben erg blij dat de eerste werkgroep van start gaat. Op die manier de diepte ingaan en de kennis en praktijkervaring optimaal benutten, waarmee we bijvoorbeeld de Kamerfractie mee kunnen ondersteunen of het debat over aangaan. Mocht je je trouwens nog willen aansluiten bij de werkgroep Zorg: we hebben nog 1 of 2 plaatsen.

Naast commissies en werkgroepen organiseert het politiek platform ook bredere activiteiten. Zo nodigen we regelmatig sprekers uit voor een lezing over een bepaald thema en starten we dit seizoen met een debattoernooi. Daarnaast organiseren we (soms in samenwerking met partners) masterclasses over de meest uiteenlopende thema’s. Zo is er momenteel een masterclass Israël bezig en zullen er in de loop van het seizoen masterclasses worden gehouden over medische ethiek en politieke stromingen.   

Achter de artikelen die je zo nu en dan via onze site of Facebook ziet, gaat dus een bruisende organisatie schuil. Volg je de politiek op de voet, maar staat jouw favoriete politieke commissie niet bij de vacatures? Voel je je betrokken bij SGP-jongeren, maar ben je het absoluut oneens met een standpunt? Mail mij gerust via politiek@sgpj.nl.


Blog comments powered by Disqus