Uitspraak Sietske H.: Ook ongeboren leven verdient bescherming!

Recent heeft het Gerechtshof te Leeuwarden Sietske H. veroordeeld voor doodslag op haar vier pasgeboren kinderen. Een volledig terechte veroordeling. Leven is kwetsbaar en kostbaar. Ook als leven nog niet geboren is vinden wij echter dat er volledige bescherming moet zijn.

Recent heeft het Gerechtshof te Leeuwarden Sietske H. veroordeeld voor doodslag op haar vier pasgeboren kinderen. Een volledig terechte veroordeling. Leven is kwetsbaar en kostbaar. Ook als leven nog niet geboren is vinden wij echter dat er volledige bescherming moet zijn.


Allereerst vindt SGP-jongeren de hele kwestie een zeer trieste zaak. Het is om stil van te worden dat iemand zover kan komen. Wat een juiste strafmaat is in een zaak als deze is zeer lastig te bepalen en we laten het inhoudelijke oordeel dan ook over aan de rechter.

Echter wijzen we op iets merkwaardigs. Het lijkt erop dat iedereen het erover eens is dat leven dat geboren is – terecht – volledige bescherming verdiend, maar leven dat nog niet geboren is mag tot en met 24 weken vernietigd worden in Nederland.

Weerloos
De woorden van de advocaat-generaal in dit proces onderstrepen onze verbazing. In haar eis stelde zij: “De meest weerlozen moeten door het recht worden beschermd”. Daar sluiten wij ons als SGP-jongeren van harte bij aan, maar hoe is het dan mogelijk dat onder hetzelfde recht jaarlijks 30.000 ongeboren kinderen de dood vinden?

Wat maakt het dat een pasgeboren baby wel het recht heeft om beschermd te worden, maar een foetus van 24 weken niet? Natuurlijk weten we dat er in de maatschappij geen eenduidige opvatting is over wanneer een kindje echt als een kindje gezien wordt. Toch is het al eens gebeurd dat een kindje na 22 weken gezond is geboren! SGP-jongeren vindt het onlogisch dat de één wel beschermd wordt, maar de ander niet.

Herberzinning
In plaats van trots te zijn op de “verworven vrijheid” van abortus, roept SGP-jongeren de Nederlandse politiek op tot een herbezinning van de huidige abortuspraktijk. Omdat “de meest weerlozen door het recht moeten worden beschermd”. 


Blog comments powered by Disqus