Uit vrije wil

De initiatiefgroep ‘Uit vrije wil’ bepleit het legaliseren van stervenshulp aan ouderen die vinden dat hun leven voltooid is. Echter, hierbij wordt voorbijgegaan aan de beschermwaardigheid van het leven – ook dat van ouderen boven de 70 jaar.

De initiatiefgroep ‘Uit vrije wil’ bepleit het legaliseren van stervenshulp aan ouderen die vinden dat hun leven voltooid is. Echter, hierbij wordt voorbijgegaan aan de beschermwaardigheid van het leven – ook dat van ouderen boven de 70 jaar.

De initiatiefgroep ‘Uit vrije wil’ werd in de zomer van 2009 opgericht. Bekende en minder bekende Nederlanders maken deel uit van de groep. Het doel van de groep is 'legalisatie van stervenshulp aan ouderen die hun leven voltooid achten; dit op hun uitdrukkelijk verzoek en onder voorwaarden van zorgvuldigheid en toetsbaarheid’. Hulp bij zelfmoord is strafbaar in Nederland. Euthanasie daarentegen is legaal bij ondraaglijk en uitzichtloos lijden aan een medisch classificeerbare ziekte of aandoening. De groep bepleit legalisatie van euthanasie gebaseerd op verlies van kwaliteit van leven.

Voltooid leven
Het burgerinitiatief ‘Voltooid leven’ is in mei 2010 aan de Tweede Kamer aangeboden met bijna 117.000 steunbetuigingen. Het liberale denken van het individuele beschikkingrecht spreekt aan in onze samenleving: de vrije mens mag zelf bepalen wanneer en op welke manier hij wil sterven. Wanneer daar hulp bij nodig is, moet deze beschikbaar zijn. Op de site geachtetweedekamerleden.nl zijn dit soort reacties in grote getale te lezen.

Euthanasiewet
Echter, ook andere geluiden zijn hoorbaar in de samenleving. De euthanasiewet geeft in de vorm zoals deze nu bestaat, veel ruimte voor problemen, zoals zelfs voorstanders van euthanasie aangeven. Een groot gevaar van het verbreden van mogelijkheden voor euthanasie is dat ouderen door sociale druk richting euthanasie gedwongen worden. Daarnaast kan het vragen om euthanasie ook eigenlijk een vraag om aandacht of hulp zijn. Euthanasie is dan niet de oplossing, maar grote kans dat dit wel de uitkomst is. Deze kans mogen we als samenleving niet aanvaarden.

Zinvol leven 
Bij gebrek aan zinervaring in het leven kan euthanasie geen oplossing zijn. Het leven, juist ook van kwetsbare ouderen, is beschermwaardig. Belangrijk is goede ouderenzorg en echte aandacht voor ouderen om levensmoeheid tegen te gaan en de zin aan het leven terug te geven.

Geschreven door Berna de Ruiter

Berna is lid van de commissie Sociaal Economische Zaken. Meer artikelen van Berna de Ruiter:Blog comments powered by Disqus