U-motie regelt u niet vanuit Den Haag!

Als het aan de PVV ligt, mogen leerlingen in de klas hun leraar niet meer aanspreken met 'je of jij'. Volgens de partij moet het gezag in de klas weer worden hersteld en kan dat niet als er wordt getutoyeerd. Goed punt, maar dat regelt u niet vanuit Den Haag!

Als het aan de PVV ligt, mogen leerlingen in de klas hun leraar niet meer aanspreken met 'je of jij'. Volgens de partij moet het gezag in de klas weer worden hersteld en kan dat niet als er wordt getutoyeerd. Goed punt, maar dat regelt u niet vanuit Den Haag!

Zó jaren zeventig
De partij heeft hiervoor een 'zeg-maar-meneer-Jansen-motie' ingediend tijdens de bespreking van de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer, afgelopen woensdag. “Je en jij zeggen en voornamen gebruiken is zó jaren zeventig. Het past echt niet meer in de huidige tijd. Het geeft veel leerlingen een volstrekt verkeerd beeld van de verhoudingen,” zegt PVV-kamerlid Beertema. Volgens de PVV moet er een 'professionele afstand' zijn tussen leraar en leerling.

Geen wet nodig
Daarin heeft de PVV een punt. Deze ‘professionele afstand’ is zeer belangrijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Wanneer deze afstand afneemt, heeft een docent minder gezag. En gezag is een belangrijke voorwaarde voor de overdracht van kennis. Dit moeten we alleen niet vanuit Den Haag regelen, maar de school moet dit zelf oppakken en vormgeven. Een formele wet vanuit Den Haag is daar absoluut niet voor nodig. Al kan deze motie wel fungeren als een goede eyeopener voor scholen.

Gedrag PVV-Kamerleden
In dit kader is het onterecht dat de oppositie massaal aangeeft dat de PVV zich eerst zelf maar eens moet gedragen. De PVV heeft het specifiek over het gezag van de leraar in de klas. Dát moet worden hersteld. En daarin hebben ze zeker een punt. Leerlingen die zich niet wensen te conformeren aan de nieuwe regels kunnen zich melden bij de PVV. Zij zijn namelijk wel uitermate geschikt voor een Kamerlidmaatschap van die partij. Daarin heeft de oppositie dan weer wel een punt.

Geschreven door Peter van As

Peter is lid van de commissie Onderwijs. Meer artikelen van Peter van As:Blog comments powered by Disqus