Twee zaken die wél en twee zaken die níet Europees moeten worden geregeld

Donderdag 23 mei kunnen we weer naar de stembus. Dit keer om een Europees Parlement te kiezen. Centraal in deze verkiezingen staat de vraag wat wel en wat niet in Europa geregeld moeten worden. Waarop willen we samenwerken? En welke bevoegdheden willen we juist niet aan Brussel geven om te voorkomen dat Europa een superstaat wordt? Daarom in deze column twee zaken die wel en twee zaken die niet Europees moeten worden geregeld.

Samenwerking ja: economie

Wat nu de Europese Unie heet, is ooit begonnen als EEG: Europese Economische Gemeenschap. In deze economische samenwerking ligt de kracht van de EU. Door het wegnemen van allerlei handelsbarrières kunnen onze Hollandse tomaten, bloemen en eieren eenvoudig worden geëxporteerd. Momenteel gaat dan ook een kwart van onze landbouwexport naar Duitsland en nemen België, Engeland en Frankrijk allen 10% voor hun rekening. In totaal wordt 75% van onze export verkocht aan EU-landen. Kortom: door het vereenvoudigen van internationale handel heeft de EU echt een waardevolle bijdrage geleverd aan de economie van Nederland.

Samenwerking ja: milieu

Ook milieuproblemen zijn grensoverschrijdend en moeten daarom ook grensoverschrijdend worden aangepakt; de EU is hier een prima platform voor. Denk aan rivieren: die stromen door meerdere landen; als er in Duitsland afval in de Rijn wordt gedumpt, zijn we in Nederland de dupe. Hier moeten dus internationale afspraken over gemaakt worden. Maar ook klimaatbeleid is het meest effectief als het internationaal wordt geregeld. Als wij in Nederland immers eenzijdig een forse CO2-belasting invoeren, is dat erg slecht voor onze concurrentiepositie. Maar als we het met heel Europa doen, behouden we een gelijk speelveld, terwijl we toch de milieuverontreiniging ontmoedigen.

Superstaat nee: geen Europees leger

Maar Europa moet geen superstaat worden. De vorming van een Europees leger, bijvoorbeeld, lijkt mij erg onverstandig. De EU is een economisch samenwerkingsverband; voor militaire samenwerking hebben we de NAVO. Die doet prima werk; een Europees leger zou hier weinig aan toevoegen. Verder moet ik er niet aan denken dat straks in Brussel besloten wordt of onze soldaten ingezet gaan worden voor een gevaarlijke missie. Die soevereiniteit moeten we niet uit handen geven.

Superstaat nee: handen af van leven, huwelijk en gezin

Landen die het leven willen beschermen en daarom minder progressieve abortuswetgeving hebben dan veel links-progressieve politici in Brussel willen, worden steeds vaker door de Europese Commissie op de vingers getikt. Ook het Europese hof van Justitie stuurt landen door middel van haar uitspraken richting progressieve wetgeving, onder meer op het gebied van homohuwelijk. Dat is onwenselijk. Europa, handen af van het leven, het huwelijk en het gezin!

Stem daarom donderdag 23 mei verstandig vóór samenwerking en tégen een EU-superstaat!

 

Deze column is eerder verschenen op CIP.nl


Blog comments powered by Disqus