Troonrede SGP-jongeren

Leden van de Nederlandse samenleving,

 

Prinsjesdag 2017 valt in een turbulente tijd. Een tijd van toenemende verkilling. Een tijd van grote internationale onrust. Een tijd van politieke verlamming. Een tijd van toenemende polarisatie.

Deze tijd vraagt om resolute antwoorden. Om perspectief.

Onze tijd vraagt om vastberadenheid en doortastendheid. Daarom is het treurig dat er een half jaar na de verkiezingen nog geen nieuw kabinet is aangetreden. Daarover bestaan in de samenleving terechte zorgen.

 

Onze tijd vraagt om omzien naar elkaar. Nu de eenzaamheid haar kille hand over steeds meer mensen uitstrekt, moet onze samenleving functioneren als een grote familie. Een samenleving schrijft geen mensen af omdat ze een chromosoom méér hebben. Ieder mensenleven doet ertoe. Daarom moeten we mensen vasthouden tot het einde toe. Humaniteit betekent dat we een arm slaan om iemands schouder, in plaats van gemakkelijk zijn doodswens te vervullen met een poedertje.

 

Onze tijd vraagt om een beduidend grotere inzet voor onze veiligheid. Internationaal neemt de onrust toe. Het leger wordt vaker en op meer manieren ingezet. Tegelijk lopen onze mannen en vrouwen tegen de grenzen van hun mogelijkheden aan. Het komende jaar moet fors geïnvesteerd worden in ons leger. De toenemende dreiging van terreur betekent dat er blijvend moet worden geïnvesteerd in de veiligheidsdiensten. Ook de politie verdient onze voortdurende steun, ook financieel.

 

Onze tijd vraagt om een positieve waardering van de landbouw. Internationaal nemen voedselvraagstukken in omvang toe. Met grote bewondering wordt gekeken naar de manier waarop Nederlandse boeren voor voedsel zorgen. Hun inzet verdient groot respect en vraagt van de overheid om met boeren mee te denken. Een minister voor Landbouw is een belangrijke eerste stap. Het doet pijn als we zien dat veel pluimveehouders getroffen worden door een crisis die mogelijk voorkomen had kunnen worden.

Onze tijd vraagt om een overheid met een luisterend oor. De groei van links én rechts populisme komt niet uit de lucht vallen. Ze is de vrucht van beleidsmakers die de oren op arrogante wijze toesluit voor de zorgen van het gewone volk. De Europese trein dendert in hoog tempo door. Dat moet echt anders. De onverwachte steun voor een Brexit en de groei van eurosceptische partijen in Europa moet serieus worden genomen. Laat de Europese Unie terugkeren tot haar kerntaken.

Onze tijd vraagt om gezonde overheidsfinanciën, zeker nu de economie aantrekt. De Nederlandse koopmansgeest kan niet zonder gezonde dosis zuinigheid en realiteitszin. Daarin moeten we ons niet laten verleiden door lage rentes of allerlei deelbelangen. De overheid moet laten zien dat het lessen heeft getrokken uit de financiële en economische crises. Ze moet niet alleen investeren in het hier en nu. Uitdagingen in de toekomst vragen om blijvende aandacht en concrete stappen in duurzaamheid. Het is immers onze opdracht om de aarde te bebouwen én te bewaren.

 

Onze tijd vraagt om meer aandacht voor vrijheid. In Nederland staan we dit jaar stil bij honderd jaar onderwijsvrijheid; een vrijheid om te koesteren én te beschermen. In het buitenland zijn veel van onze vrijheden geen gemeengoed. Wereldwijd worden zo’n 215 miljoen christenen vervolgd. De Nederlandse overheid moet in internationale verhoudingen opkomen voor geloofsvervolgden en mensen die geen vrijheid hebben.

 

Onze tijd vraagt om zekerheden en om perspectief. Mensen zijn op zoek naar houvast in tijden van terreur en fragiele wereldvrede. De overheid kan deze niet waarborgen aan haar burgers; de Koning van hemel en aarde wél. Laten overheid en volk daarom vertrouwen op die Koning en Hem alleen dienen: ‘Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God, mijn HEER’!’

Geschreven door Frans Hazeleger

Frans Hazeleger is lid van de commissie Binnenlandse Zaken.. Meer artikelen van Frans Hazeleger:Blog comments powered by Disqus