Toeslag als genadeslag voor de staatssecretaris!

Het aftreden van Frans Weekers is het gevolg van problemen met het toeslagensysteem. SGP-jongeren roept in herinnering dat wij al veel langer pleiten voor een herziening van het belastingstelsel en indirect de discussie aangaan over het toeslagensysteem. Dit kan zo niet langer!

Het aftreden van Frans Weekers (staatsecretaris van Financiën) kwam als een verrassing, maar toch niet onverwachts. Het was meer wachten op een moment van aftreden, hoewel wij in de geest van Kees van der Staaij liever staatssecretarissen zien die optreden! Oorzaak van de problemen is het toeslagensysteem. SGP-jongeren roept in herinnering dat wij al veel langer pleiten voor een herziening van het belastingstelsel en indirect de discussie aangaan over het toeslagensysteem. Dit kan zo niet langer!

Fraudegevoelig
Veel huishoudens ontvangen een toeslag. Deze regelingen zijn bedoeld om mensen die dat nodig hebben, financieel te ondersteunen. Vorig jaar was er een Bulgarenfraude, waarbij Bulgaren onrechtmatig geld opstreken via Nederlandse huur- en zorgtoeslagen. De schade liep tot in de miljoenen. Na een verhit debat beloofde de staatssecretaris er strenger op toe te zien, wat wel gevolgen kon hebben voor de dienstverlening. Dat blijkt nu vele huishoudens niet op tijd toeslagen ontvangen hebben.

Positieve benadering
Er moet een reductie van toeslagen plaatsvinden. De beste manier is om het belastingstelsel te herzien. SGP-jongeren heeft eerder gewezen op het plan van de commissie-Dijkhuizen. Lagere belastingtarieven, zodat het aantal noodzakelijke toeslagen sterk verminderd kan worden. Dit leidt tot een enorme efficiencyslag bij de Belastingdienst. Een herziening kan niet in één dag gerealiseerd worden. Daarom moeten nu de problemen in de hand gehouden worden. Zorgtoeslagen kunnen direct naar de zorgverzekeraar en huurtoeslagen direct naar de woningbouwcorporatie overgemaakt worden om zoveel mogelijk fraude te voorkomen.

Zorgvuldige aanpak
Het herziene stelsel moet een oplossing bieden voor de problemen. Echter, SGP-jongeren voegt de toeslagen niet in één keer samen. Een overgang moet zorgvuldig gebeuren, zodat het systeem van toeslagen langzaam plaats kan maken voor een adequaat stelsel met rechtvaardiger en eenvoudiger belasting heffen. De discussie is met het aftreden van de staatssecretaris weer hoogst actueel! SGP-jongeren weet daar wel raad mee. Regering (waaronder binnenkort wellicht Eric Wiebes), herzie het belastingstelsel!

Arie Rijneveld
Commissie Sociaal Economische Zaken


Blog comments powered by Disqus