Terughalen ‘IS-kinderen’ geen overheidsplicht

Kinderombudsman Margite Kalverboer riep onlangs de Nederlandse regering op om Nederlandse IS-kinderen terug te halen naar Nederland. De regering draagt volgens Kalverboer de volle verantwoordelijkheid voor Nederlandse ‘IS-kinderen’. De Kinderombudsman heeft mogelijk een troef in handen; enkele weken geleden bepaalde een Belgische rechter dat zes kinderen teruggehaald moesten worden uit Syrië. Is het terughalen van IS-kinderen wel een overheidsplicht? Nee. Het is een te overwegen optie maar absoluut geen plicht.

IS-kinderen

Op dit moment bevinden 145 Nederlandse IS-kinderen zich in vluchtelingenkampen in het noorden van Syrië en Irak. Dit zijn kinderen van Nederlandse ouders die zich aansloten bij IS. Deze kinderen kunnen zowel in Nederland als in het kalifaat zijn geboren. De Nederlandse regering haalt deze kinderen tot nog toe niet actief terug. Als de kinderen een consulaat of ambassade bereiken wordt er echter wel consulaire hulp geboden en kunnen ze mogelijk terugkeren. Bij het terughalen van de kinderen reizen vaak ook ouders mee, meestal alleen de moeder.

 

Verantwoordelijkheid

Het is goed om te benadrukken dat de verantwoordelijkheid voor de kinderen ten eerste bij de uitgereisde ouders ligt en niet bij de staat. De ouders hebben zelf gekozen voor IS en hebben daarmee hun kinderen in een vreselijke situatie gebracht. Dit leidt er natuurlijk niet toe dat de overheid daarmee verantwoording draagt. Alles wat de overheid doet voor uitreizigers die zich aansloten bij IS en hun kinderen is een gunst, geen voldoening aan een verplichting.

 

Veiligheid

Volgens een AIVD-rapport uit 2017 blijkt dat vrouwen een niet te onderschatten dreiging vormen en vaak nog radicaler zijn dan mannen. Ook IS-kinderen ouder dan negen vormen volgens de AIVD een mogelijke bedreiging. De dreiging die uitgaat van terugkeerders is zelfs groter dan voorheen. Met deze feiten moeten we niet naïef omgaan. Door het actief terughalen van alle Nederlandse IS-kinderen kan de nationale veiligheid worden aangetast.

 

Het repatriëren van alle IS-kinderen is een onderneming die gepaard gaat met vele risico’s. Ook is het zo dat de overheid geen directe verantwoordelijkheid kent voor deze kinderen, hoe schrijnend de situatie ook is. Het terughalen van IS-kinderen is geen overheidsplicht maar de overheid mag dit in bepaalde gevallen natuurlijk wel doen. Bijvoorbeeld bij nadrukkelijke spijt, en als duidelijk is dat de veiligheid niet in het geding is. De overheid moet de ruimte krijgen om juiste beslissingen te nemen, een verplichting perkt die ruimte ten onrechte in.

Geschreven door Arij Heijboer

Comissielid Internationaal. Meer artikelen van Arij Heijboer:Blog comments powered by Disqus