Terugblik op de internationale conferentie van ECPYouth

Nemen robots straks al ons werk over? Kunnen algoritmes voor ons gaan denken? Dit zijn vragen waar wij in de nabije toekomst niet omheen kunnen. Een delegatie van SGP-jongeren was dit weekend in Kroatië op de internationale conferentie van ECPYouth om na te denken over Artificial Intelligence (AI).

ECPYouth

ECPYouth is een organisatie waar politieke jongerenorganisaties uit heel Europa bij zijn aangesloten. Vanuit Nederland is hier ook PerspectieF bij betrokken, net als organisaties uit onder andere Oekraïne, Georgië en Zwitserland. ECPYouth is de jeugdtak van de European Christian Political Movement (ECPM), waar onze Europarlementariër Bert-Jan Ruissen bij is aangesloten.

Het doel van ECPYouth is om christelijke politiek te promoten voor jongeren in Europa. Daarom organiseert ECPYouth trainingen en workshops voor politiek actieve jongeren, zoals dit weekend in Zagreb. Voor vrijwilligers van SGP-jongeren is het een mooie kans om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen. Daarnaast is ECPYouth een netwerk waarin wij onze kennis en ervaring kunnen delen met christelijke jongeren uit andere delen van Europa. Zo proberen we hen te helpen en ondersteunen met het uitdragen van christelijke principes in de politieke arena. Op die manier probeert ECPYouth jongeren een stem te geven in debatten rondom abortus, Israël en vrijheid van godsdienst. Dit weekend hielden we ook de General Assembly (algemene ledenvergadering). Tijdens deze vergadering zijn het financiële jaarverslag van 2019 en de begroting van 2020 vastgesteld.

 

Artificial Intelligence

Een groot deel van de conferentie ging over het thema Artificial Intelligence. Dit thema vraagt om verschillende invalshoeken, namelijk economisch, sociaal en ethisch. Vanuit economisch perspectief zullen er nieuwe banen gecreëerd worden, maar er zullen ook banen verdwijnen. Hierin moet een goede balans gevonden worden. De voordelen en kansen van AI mogen niet bij slechts één groep liggen. Bekeken vanuit sociaal oogpunt zijn er zorgen of AI ingrijpende gevolgen heeft voor de relaties tussen mensen. Een machine kan niet hetzelfde bieden als een menselijke relatie. Bovendien is de mens geschapen naar Gods beeld. Kan een zelfdenkende machine dan wel de plaats innemen van een mens? Problematisch is ook dat ethische vragen vaak pas gesteld worden nadat dingen technologisch mogelijk zijn. Niet iedere technologische vooruitgang hoeft dus een verbetering te zijn. Toch is AI niet meer weg te denken uit onze maatschappij. In de komende jaren zal het een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Dit biedt zeker ook kansen, denk bijvoorbeeld aan algoritmes die mensen kunnen helpen bij het analyseren van grote hoeveelheden data.

 

Actief voor ECPYouth

Trouwens, wil jezelf actief worden bij ECPYouth? Er zijn genoeg vacatures! De werkgroep Politics en Communication zoeken altijd gedreven mensen. Verder komen er binnenkort enkele vacatures online voor het bestuur van ECPYouth. Een mooie kans om bij te dragen aan christelijke politiek in Europa!

 

 

 

 

 


Blog comments powered by Disqus