SGP-jongeren vraagt kerken om gebed voor Syriërs

Al ruim drie jaar kijkt de wereld toe hoe in Syrië een verschrikkelijke burgeroorlog woedt. Wat begon als een opstand tegen het regime van president Assad groeide na verloop van tijd uit tot een sektarische burgeroorlog. Zowel het regime als de opstandelingen schuwen geen enkel geweld. Meer dan honderddertigduizend mensen kwamen om het leven, meer dan twee miljoen mensen zijn gevlucht.

Al ruim drie jaar kijkt de wereld toe hoe in Syrië een verschrikkelijke burgeroorlog woedt. Wat begon als een opstand tegen het regime van president Assad groeide na verloop van tijd uit tot een sektarische burgeroorlog. Zowel het regime als de opstandelingen schuwen geen enkel geweld. Meer dan honderddertigduizend mensen kwamen om het leven, meer dan twee miljoen mensen zijn gevlucht.
 

Onderhandelingen
Afgelopen weken werd  in Zwitserland onderhandeld over een mogelijke oplossing voor dit conflict. Hoewel de kans op een akkoord vooraf al erg klein leek, was er nog enige hoop dat de strijdende partijen dichter tot elkaar zouden komen. Afgelopen week kwam er een einde aan de tweede ronde onderhandelingen en het is maar zeer de vraag of deze zullen worden hervat. Het enige wat er in de onderhandelingen is bereikt is een korte wapenstilstand rond de belegerde stad Homs. Hierdoor was het mogelijk om op kleine schaal humanitaire hulp te bieden aan de burgers in de stad en kon daarnaast de evacuatie van burgers op gang komen. Een oplossing voor het conflict is er niet gekomen. Vrede is verder weg dan ooit. Een verschrikkelijk vooruitzicht. Dagelijks sterven tientallen Syriërs aan oorlogsgeweld, martelingen, honger of ziekte. Gezinnen zijn verscheurd, kinderen zijn op de vlucht, en ook christenen verkeren in een moeilijke positie.

Oproep
Afgelopen weken is gebleken dat de kracht van mensen klein is. Wereldleiders, van wie zoveel verwacht wordt, zijn niet in staat gebleken om tot een akkoord te komen. Eigenbelang is belangrijker dan het belang van de miljoenen weerloze Syriërs. Ons gebed voor hen mag niet uitblijven. Nu de diplomatieke inspanningen geen concrete resultaten opleveren is er  reden te meer om voor hen te bidden. SGP-jongeren heeft vandaag per brief predikanten en ambtsdragers van diverse kerkverbanden opgeroepen om aanstaande zondag in het bijzonder te bidden voor vrede in Syrië en aandacht te schenken aan de  slachtoffers van dit bloedige conflict. Hulp kan alleen van boven komen!
 

Geschreven door Henk Rensen

Henk was lid van de commissie Activiteiten en is nu lid van de commissie Internationaal. Meer artikelen van Henk Rensen:Blog comments powered by Disqus