Dankzij frauderende Krol inkijkje in subsidiewereld media-fondsen

Het blijkt dat een fonds voor de media, namelijk het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, bereid was €19.500 te verstrekken aan de GayKrant voor het doen van marktonderzoek. De subsidie die dit fonds verstrekte werd betaald met belastinggeld. Dit bericht vestigde de aandacht op het bestaan van dergelijke mediafondsen.

Het blijkt dat een fonds voor de media, namelijk het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, bereid was €19.500 te verstrekken aan de GayKrant voor het doen van marktonderzoek. De subsidie die dit fonds verstrekte werd betaald met belastinggeld. Dit bericht vestigde de aandacht op het bestaan van dergelijke mediafondsen.

Opheffing Mediafonds
Het kabinet Rutte II heeft in 2012 in het regeerakkoord bekend gemaakt dat het Mediafonds per 1 januari 2017 wordt opgeheven. Dit levert een besparing van €16 miljoen euro op! Het Mediafonds ondersteunde de culturele producties van de publieke omroep. Hoewel deze geldsmijterij natuurlijk allang gestopt had moeten worden, is SGP-jongeren zeer positief gestemd over deze stap van het kabinet.

Helaas staat de opheffing van de twee, hier onder genoemde, fondsen voor de media nog niet op de agenda van kabinet Rutte II. Wat SGP-jongeren betreft komt daar zo snel mogelijk verandering in.

Cobo
Het CoBo-fonds financiert coproducties voor films en documentaires voor de Nederlandse publieke omroep en onafhankelijke (commerciële) filmproducenten. Met subsidiegelden van het CoBo worden commerciële marktpartijen geholpen. Vele Cobo-producties waarin overspel als normaal wordt gezien (zoals in de film ‘Phileine zegt sorry’), verdienen onze afkeuring. Subsidie voor de producties van dergelijke films is niet de juiste bestemming van belastinggeld. Helaas blijft het hier niet bij. Met dit Nederlandse belastinggeld wordt ook een bijdrage geleverd aan Vlaamse en Duitse zenders. Wat SGP-jongeren is hiermee de maat vol. Geld uit een fonds dat niet uitsluitend voor de Nederlandse publieke omroepenmarkt bestemd is kan beter besteed worden.

Stimuleringsfonds voor de Journalistiek
Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek stimuleert de kwaliteit, diversiteit en de onafhankelijkheid van de journalistiek. SGP-jongeren hecht veel waarde aan diversiteit en kwalitatief hoogwaardige journalistiek. Desondanks is een bekostiging van de ‘waarborging’ hiervan via belastinggelden niet de goede weg. De verantwoordelijkheid van het waarborgen van kwaliteit en diversiteit ligt in de eerste plaats niet bij de overheid. Het stimuleringsfonds besteed haar gelden aan de financiering van nieuwe (test)projecten op het gebied van bijvoorbeeld persinnovatie. Wat SGP-jongeren betreft kunnen deze projecten beter bekostigd worden door marktgerichte belangengroepen. Dit zorgt voor een marktconformere en marktgerichtere journalistiek; journalistiek die zichzelf terugbetaald.

De overheid speelt wel een belangrijke rol in het ethisch moraal van de media. Wat SGP-jongeren betreft stelt de overheid op dit gebied wettelijke kaders en werkt deze uit d.m.v. beleidsregels. Bij voorkeur gelden deze regels niet alleen voor de publieke zenders, maar ook voor de commerciële media-gerichte partijen.

Werk aan de winkel
Het kabinet heeft een goede zet gedaan door het Mediafonds op te heffen. SGP-jongeren raadt het kabinet aan om zo snel mogelijk ook de geldkraan dicht te draaien voor het CoBo-fonds en het stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Deze belastinggelden kunnen voor nuttigere doeleinden gebruikt worden.


Blog comments powered by Disqus