Structuur op de bestuurstafel

Als vice-voorzitter van SGP-jongeren ben ik verantwoordelijk voor de interne organisatie. De basis van iedere organisatie ligt in de gekozen organisatiestructuur. Dat geldt ook voor SGP-jongeren. De grondslag en de doelstellingen van SGP-jongeren veranderen niet. De wegen om die doelen te bereiken veranderen echter wel. Die veranderingen maken het noodzakelijk dat we als SGP-jongeren de komende maanden een structuurwijziging doorvoeren.

Als vice-voorzitter van SGP-jongeren ben ik verantwoordelijk voor de interne organisatie. De basis van iedere organisatie ligt in de gekozen organisatiestructuur. Dat geldt ook voor SGP-jongeren. De grondslag en de doelstellingen van SGP-jongeren veranderen niet. De wegen om die doelen te bereiken veranderen echter wel. Die veranderingen maken het noodzakelijk dat we als SGP-jongeren de komende maanden een structuurwijziging doorvoeren.

De structuur van een organisatie is bepalend voor het functioneren. De structuur kan het doel van een organisatie in positieve zin bevorderen. Soms is een structuur echter ook in staat om een organisatie negatief te beïnvloeden. De laatste jaren had de organisatiestructuur van SGP-jongeren een negatieve invloed op het functioneren van SGP-jongeren. Op zaterdag 8 november hebben de lokale verenigingen van SGP-jongeren ingestemd met een structuurwijziging. Wat gaat er zoal veranderen?

Allereerst krijgen de individuele leden van SGP-jongeren voortaan stemrecht. Tot op heden hadden alleen de afgevaardigden van de lokale verenigingen van SGP-jongeren stemrecht. Die club van lokale verenigingen wordt echter steeds kleiner, steeds meer lokale verenigingen zijn inactief. Terwijl het aanwezig zijn van SGP-jongeren in de lokale politiek en het ontwikkelen van lokale activiteiten enorm belangrijk is. Omdat de verenigingen tot op heden letterlijk een zelfstandige organisatie zijn en in een eigen structuur opereren, is het voor het landelijke bestuur van SGP-jongeren heel lastig om lokale activiteiten van SGP-jongeren te stimuleren. In het nieuwe plan worden de besturen van de lokale verenigingen van SGP-jongeren onderdeel van de landelijke organisatie. Dat maakt het voor het landelijk bestuur eenvoudiger om lokale activiteiten van SGP-jongeren te bevorderen. De landelijke SGP-jongeren gaan de lokale verenigingen (die in dit plan lokale commissies worden) actief begeleiden op het gebied van communicatie, organisatie, financiën en werving.

De concrete veranderingen begon ik met de mededeling dat individuele leden voortaan stemrecht krijgen. Dat maakt de organisatie politieker. Voortaan mag iedereen stemmen en is het mogelijk om middels moties invloed uit te oefenen op het beleid van SGP-jongeren. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van onze landelijke SGP-jongeren in vervulling.

De afgelopen anderhalf jaar is er veel werk verricht om tot deze concrete structuurwijziging te komen. Door het werk van twee commissies zijn de concrete plannen op tafel gekomen. De verenigingen hebben tijdens een extra ledenvergadering op 8 november jl. voor de structuurwijziging gestemd.  Dat verdient een groot applaus. De lokale verenigingen die mogen stemmen zijn namelijk verenigingen die vaak nog wel actief zijn en goed draaien. Tot op heden waren zij de enige stemgerechtigden binnen SGP-jongeren, waarmee zij een belangrijke spilpositie innamen. Door voor de nieuwe structuur te kiezen hebben zij die positie weggegeven, ze zijn ‘over hun eigen schaduw heengestapt’. Wat het landelijk bestuur van SGP-jongeren betreft krijgen zij daar veel voor terug. Uiteindelijk past de nieuwe structuur beter bij de huidige activiteiten van de landelijke én lokale SGP-jongeren organisatie. Om samen schouder aan schouder te staan naast jongeren uit onze achterban en in de samenleving.

Geschreven door Harm Jan Polinder

Harm Jan is vice-voorzitter van SGP-jongeren.. Meer artikelen van Harm Jan Polinder:Blog comments powered by Disqus