Strafbare illegaliteit een lege dop

Onder diverse leden van de Partij van de Arbeid (PvdA) is de laatste dagen veel onrust ontstaan over de zogeheten strafbaarstelling van illegalen. Het PvdA-congres nam enige tijd geleden bijna unaniem een motie aan tegen de strafbaarstelling van illegalen. SGP-jongeren is ook tegen deze strafbaarstelling.

Onder diverse leden van de Partij van de Arbeid (PvdA) is de laatste dagen veel onrust ontstaan over de zogeheten strafbaarstelling van illegalen. Het PvdA-congres nam enige tijd geleden bijna unaniem een motie aan tegen de strafbaarstelling van illegalen. SGP-jongeren is ook tegen deze strafbaarstelling.

Strafbaarstelling
In het regeerakkoord van het huidige kabinet Rutte is opgenomen dat illegaliteit strafbaar gesteld moet worden. Dit voorstel mist helaas de nodige scherpte, het lijkt enkel een symbolische betekenis te hebben. Bovendien is het niet duidelijk wat de gevolgen zijn van een eventuele strafbaarstelling. SGP-jongeren vindt het niet gepast om vreemdelingen, die al binnen onze landsgrenzen verblijven, verder op te jagen door middel van deze strafbaarstelling.

Barmhartigheid
SGP-jongeren praat illegaal verblijf van vreemdelingen niet goed. Iedereen die illegaal in Nederland verblijft, heeft geen verblijfsrecht en moet Nederland verlaten. Het is echter niet te rijmen met onze christelijke notie van barmhartigheid dat we betreffende illegalen op deze manier ‘criminaliseren’. Een illegaal heeft geen verblijfsrecht, maar dat is geen onrechtvaardige daad jegens de Nederlandse burger, dan wel de Nederlandse staat. Immigratievraagstukken kunnen hierdoor onder spanning komen te staan en het voorstel kan zorgen voor onmenselijke behandelingen.

Al met al vindt SGP-jongeren dat de voorgestelde maatregel onvoldoende onderbouwd is en dat het zorgt voor onnodige spanning in het vreemdelingenrecht. De regering kan zich beter bezig houden met het oplossen van de immigratieproblematiek en ervoor zorgen dat een illegaal binnen een half jaar het land uit kan, dan met het bedenken en voeren van dergelijke symboolpolitiek.

Arie Vonk Noordegraaf
Commissie Binnenland

Geschreven door Arie Vonk Noordegraaf

Arie Vonk Noordegraaf is lid van de commissie Binnenland. Meer artikelen van Arie Vonk Noordegraaf :Blog comments powered by Disqus