Stop onderhandelingen met Turkije!

Als kandidaat-lid van de Europese Unie (EU) krijgt Turkije in de periode 2014-2020 4,45 miljard euro. Dit geld gaat naar een corrupt, onderdrukkend en antidemocratisch regime. SGP-jongeren wil dat hier een einde aan komt. Turkije heeft om verschillende redenen niets te zoeken in de EU. Daarom moeten de toetredingsonderhandelingen zo snel mogelijk definitief gestopt worden.

Al jaren worden de Turkse democratie en rechtsstaat langzaam maar zeker uitgehold. Na de mislukte couppoging van 15 juli 2016 is deze ontwikkeling in een stroomversnelling geraakt. Journalisten, leraren, soldaten, politieagenten, rechters, ambtenaren, bestuurders, parlementariërs, academici en vele anderen zijn gearresteerd (40.000) of ontslagen (130.000). Deze mensen hebben niet altijd toegang tot een advocaat en een eerlijk proces. Volgens de Verenigde Naties en mensenrechtenorganisaties Human Rights Watch en Amnesty International zou in de gevangenissen gemarteld worden. Kritische kranten hebben de deuren moeten sluiten of zijn overgenomen door de overheid. Vrijheid van meningsuiting en onafhankelijke rechtspraak zijn zo goed als verdwenen in Turkije, evenals respect voor mensenrechten.

 

De situatie van de Koerden maakt duidelijk hoe slecht minderheden er aan toe zijn. Op allerhande wijze probeert Erdogan de Koerdische politieke partij HDP te delegitimeren, bijvoorbeeld door haar kopstukken op te pakken. In het zuidoosten van Turkije, waar veel Koerden wonen, is een gewapende strijd gaande tussen Koerdische groepen en de Turkse regering. Deze gebieden worden zwaar gebombardeerd, waardoor vermoedelijk honderden of zelfs duizenden burgers de dood hebben gevonden. Om dit te verhullen weert de overheid journalisten.

 

In de Turkse overheid heerst tot op het hoogste niveau corruptie. In 2014 lekten gesprekken uit van regeringsleden, topfunctionarissen en Erdogan zelf. Uit de opnames – die de regering wilde verhullen door sociale media te blokkeren – blijkt dat er in de Turkse overheid sprake is van grootschalige corruptie, omkoping en machtsmisbruik. SGP-jongeren heeft dan ook grote zorgen over Erdogans dictatoriale neigingen naar absolute macht. In de geplande grondwetswijziging kan hij met flink uitgebreide bevoegdheden aan de macht blijven tot 2029.

 

Turkije heeft als scharnierpunt tussen Europa, Azië en het Midden-Oosten een belangrijke geopolitieke positie. In geopolitiek opzicht vaart Turkije echter een dubieuze koers. Via de Turkse grens zijn de afgelopen jaren talloze strijders van IS en andere jihadisten naar Irak en Syrië gereisd. Erdogan heeft deze jihadisten vrije doorgang verleend. Uit gelekte geheime documenten van de Duitse regering blijkt dat Turkije radicaalislamitische terreurgroepen in het Midden-Oosten actief ondersteunt. Volgens twee journalisten van de krant Cumhuriyet – die wegens hun onthulling zijn veroordeeld tot vijf jaar celstraf – is Turkije zelfs actief geweest in het bewapenen van Syrische moslimstrijders. Door de doortocht en bewapening van jihadisten te faciliteren is Turkije medeverantwoordelijk voor de opkomst van IS en de escalatie van het conflict. Dat Erdogan zich nu steviger tegen IS lijkt te keren, is niet geloofwaardig. Hij benut de oorlog vooral om zijn binnenlandse strijd tegen de Koerden uit te breiden naar het buitenland. Erdogan heeft te kennen gegeven niet tevreden te zijn met de huidige Turkse grenzen, wat zijn betrokkenheid bij het conflict des te verontrustender maakt. Al dit roekeloze en immorele handelen heeft Turkije niet dichter bij Europa gebracht.

 

Los van alle voornoemde bezwaren tegen het Turkse EU-lidmaatschap is het überhaupt problematisch om Turkije te beschouwen als een Europees land. Turkije ligt voor 97% in Azië en is geografisch dus nauwelijks deel van Europa. Het hoort cultureel en historisch gezien evenmin bij Europa. Nergens is dit zo duidelijk als op het vlak van religie. Turkije is een islamitisch land, terwijl Europa sterke christelijke wortels heeft. Onder het bewind van Erdogan islamiseert de Turkse samenleving in rap tempo. Deze kwalijke tendens stopt niet bij de Turkse landsgrenzen. Ankara heeft via het ministerie voor godsdienstzaken Diyanet – dat over 145 moskeeën in Nederland beschikt – een lange arm die reikt tot in Europa.

 

Daarnaast zijn er twee historische kwesties die toenadering tot Turkije in de weg staan. In de eerste plaats weigert Turkije de Armeense genocide uit 1915 te erkennen, de massamoord op meer dan een miljoen mensen. De tweede kwestie is de onwettige verovering van Noord-Cyprus in 1974. Aangezien Cyprus sinds 2004 EU-lid is, maakt Turkije zich al jaren schuldig aan illegale bezetting van EU-grondgebied. Turkije erkent Cyprus bovendien niet als onafhankelijk land. Er is dus een grote geografische, culturele, religieuze en historische kloof tussen Turkije en Europa.

 

SGP-jongeren vindt het een schande dat een land als Turkije in aanmerking kan komen voor EU-lidmaatschap. Wij roepen de EU op om duidelijkheid te scheppen en de onderhandelingen met Turkije definitief te stoppen. Het is niet te rechtvaardigen dat Turkije miljarden euro’s ontvangt, terwijl het Europese waarden verwerpt en verwaarloost. De recente ontwikkelingen hebben blootgelegd hoe weinig respect Turkije heeft voor democratie, rechtsstaat en mensenrechten. Als het aan SGP-jongeren ligt wordt Turkije nooit lid van de EU.

 

>> teken de petitie voor het stopzetten van de onderhandelingen met Turkije op www.freedomfirst.eu

 

 


Blog comments powered by Disqus