Stop de toetredingsgesprekken met Turkije

Kati Piri, de Turkije-rapporteur van de EU, publiceerde onlangs een rapport over de toetreding van Turkije als EU-lid en of het land hier ‘klaar’ voor is. Het rapport beschrijft in acht pagina’s de staat van de Turkse ‘democratie’. Conclusie van het rapport? Schort de gesprekken met Turkije over toetreding van het land tot de EU op “totdat er iets verandert”. Voor SGP-jongeren bevestigt het rapport nog maar eens dat Turkije nooit lid van de EU mag worden. De toetredingsgesprekken hierover moeten daarom per direct gestopt worden.

Het rapport van Piri schetst met enkele voorbeelden hoe het gesteld is met de Turkse democratie. Schokkende cijfers illustreren het verhaal. Na de zogeheten coup in Turkije op 15 juli 2016 zijn 150.000 mensen, in veel gevallen zonder opgaaf van reden, opgepakt. Van deze 150.000 zijn 78.000 mensen opgepakt vanwege vermeend terrorisme. Op dit moment verblijven, twee jaar na dato (!), nog altijd 50.000 van hen in de gevangenis. Het grootste deel van deze groep krijgt niet eens enige vorm van proces, of een concrete aanklacht tegen zich gehoord.

 

Verder stelt het rapport dat 152.000 ambtenaren, waaronder rechters, dokters, professoren en onderwijzers, met volslagen willekeur zijn ontslagen. Ook de persvrijheid is fors ingedamd; op last van de Turkse regering zijn sinds de coup al 160 omroepen, kranten en andere media het zwijgen opgelegd. Iedere criticaster van het Turkse beleid of de president wordt gepoogd het zwijgen op te leggen.

 

Naast deze ernstige mensenrechtenschendingen vinden in Turkije op grote schaal ook andere systematische gewelddadigheden plaats. De Koerden worden bijvoorbeeld al jaren onderdrukt en vervolgd. Meerdere rapporten van verschillende mensenrechtenorganisaties komen allen tot dezelfde conclusie: in het huidige Turkije wordt het recht met voeten getreden, door critici het zwijgen op te leggen of hele bevolkingsgroepen te vervolgen.

 

Dit betekent niet dat er helemaal geen gesprekken met Turkije moeten worden gevoerd en dat we het land links moeten laten liggen. Zo is het goed om met Turkije in gesprek te blijven over vluchtelingen en handelsbeleid. Feit blijft dat Turkije een belangrijke handelspartner is van Nederland. Maar om te handelen en om verdragen met het land te sluiten is het niet vereist dat Turkije lid wordt van de EU. Beëindiging van het kandidaat-lidmaatschap van Turkije heeft daarnaast tot direct gevolg dat de jaarlijkse betaling van een exorbitant bedrag van 700 miljoen euro eindigt.

 

Tot slot is Turkije een islamitisch land, waarin de sharia een steeds belangrijkere plaats inneemt. Het is onverstandig en onwenselijk als een land met zo’n andere cultuur en zulke andere waarden lid wordt van de EU. Ook de geschetste schendingen van democratische beginselen laten zien dat de democratie in Turkije feitelijk is opgehouden te bestaan, en plaats heeft gemaakt voor een dictatuur. In de EU mag geen plaats zijn voor een land met een dictatoriaal bewind. Daarom roept SGP-jongeren op om de toetredingsgesprekken met Turkije over EU-lidmaatschap volledig te staken en het kandidaat-lidmaatschap van het land definitief in te trekken.

Geschreven door Gerwin Geneugelijk

Gerwin is lid commissie Internationaal. Meer artikelen van Gerwin Geneugelijk:Blog comments powered by Disqus