Steun Koptische christenen

Terreurdreiging is onzichtbaar en komt soms akelig dichtbij. Een goed voorbeeld is het recente nieuws dat Koptische kerkgebouwen in Amsterdam, Utrecht en Eindhoven door islamitische extremisten bedreigd worden met aanslagen. De minister van Veiligheid moet scherp stelling nemen tegen geweld en persoonlijk zorg dragen voor de goede beveiliging van de Koptische kerken.

Terreurdreiging is onzichtbaar en komt soms akelig dichtbij. Een goed voorbeeld is het recente nieuws dat Koptische kerkgebouwen in Amsterdam, Utrecht en Eindhoven door islamitische extremisten bedreigd worden met aanslagen. De minister van Veiligheid moet scherp stelling nemen tegen geweld en persoonlijk zorg dragen voor de goede beveiliging van de Koptische kerken.

In de nieuwjaarsnacht was een Koptische gemeenschap in Alexandrië (Egypte) slachtoffer van een bloedige aanslag. Daarbij kwamen 21 mensen om het leven. Mede naar aanleiding van deze aanslag circuleert op internet een lijst met Koptische kerkgebouwen in (West-)Europa. Op deze lijst staan onder meer kerken in Amsterdam, Utrecht en Eindhoven. De maker van de lijst roept moslims op om op 7 januari -wanneer de Kopten het Kerstfeest vieren- aanslagen op deze gebouwen te plegen.

Het is onaanvaardbaar dat Koptische christenen vanwege de terreurdreiging op 7 januari zijn gedwongen hun kerkgebouwen gesloten te houden. SGP-jongeren roept Ivo Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie, dan ook op om de Koptische christen een hart onder de riem te steken door persoonlijk zorg te dragen voor de beveiliging van de Koptische kerken. Wij roepen ook op tot gebed voor de situatie van Koptische christenen en voor vervolgingen wereldwijd.

Eind januari organiseert de Tweede Kamerfractie van de SGP een symposium over de vervolging van christenen wereldwijd. Deze concrete terreurdreiging toont aan dat het goed is dit onderwerp op de agenda te houden. Deze bijeenkomst zal op een later moment op de website van de SGP aangekondigd worden.


Blog comments powered by Disqus