Stem tegen christenvervolging!

Twee weken geleden werd bekend dat de Pakistaanse christin Asia Bibi eindelijk haar land heeft verlaten en is aangekomen in Canada. Zij is gelukkig vrij, maar helaas worden 245 miljoen andere christenen nog steeds vervolgd. De Europese Unie moet daarom een krachtiger geluid laten horen tegenover landen waar godsdienstvrijheid onder druk staat of afwezig is.

Een op de negen

Wereldwijd wordt een op de negen christenen vervolgd. Een recent Brits rapport beschrijft dat de situatie in sommige landen grenst aan genocide. Er is dus sprake van systematische vervolging van christenen in bepaalde delen van de wereld. De vraag waarom hier zo weinig aandacht voor is, kreeg een nieuwe impuls na de aanslagen op eerste paasdag in Sri Lanka. Volgens historicus James Kennedy denken we te veel dat het christendom een westerse godsdienst is en vergeten mensen dat het christelijke geloof naar Europa is gekomen vanuit landen waar het nog steeds wordt onderdrukt. Het verval van het christendom in Europa maakt mensen blind voor de noden van de vervolgde kerk.

Specifiek voor vervolgde christenen opkomen zou niet politiek correct zijn, en mogelijk kolonialistische en anti-islamitische ideeën oproepen. Het is veiliger en minder omstreden om voor groepen als moslims, seksuele minderheden, of gelovigen in het algemeen op te komen. Hoewel deze groepen ook aandacht en bescherming verdienen is het op zijn minst vreemd dat er voor christenen (die de grootste vervolgde groep vormen) zo weinig aandacht is.

Gelukkig komt er in de politiek langzamerhand oog voor deze problematiek. De EU stelde in 2016 een speciale gezant aan die de wereldwijde situatie van godsdienstvrijheid nauwgezet volgt. Helaas speelt hij geen centrale rol bij beleidszaken die het terrein van religie raken, en zijn  de bevoegdheden die hij heeft beperkt. Zijn rol zou uitgebreid moeten worden naar directe adviseur van de Europese buitenlandchef om godsdienstvrijheid actief te bevorderen.

Mensenrechten

Zowel in Nederland, in de EU als ook wereldwijd is er – terecht – doorgaans veel aandacht voor het thema mensenrechten. Christenvervolging moet binnen dit thema nadrukkelijk een plaats krijgen. Mensenrechten en aandacht voor christenvervolging mogen niet tegen elkaar uitgespeeld worden, maar moeten juist beter geïntegreerd worden.

Hoewel ook in de EU de vervolgde kerk hoger op de agenda is komen te staan, bleef het in de achterliggende jaren vooral bij woorden. Landen als Pakistan, Nigeria en China werden wel aangesproken op godsdienstvrijheid, maar sancties bleven uit. De Europese Unie moet daarom een krachtiger geluid laten horen en consequenties verbinden aan het uitblijven van verbetering. Dit kan in de vorm van bijvoorbeeld importbeperkingen of persoonsgerichte sancties tegen de mensen die direct verantwoordelijk zijn voor de schendingen.

Christenvervolging verdient niet alleen meer aandacht, maar ook een concrete en stevige aanpak. De Europese verkiezingen deze week zijn daarom het moment om je stem ook op dit onderwerp te laten horen. Het mag niet bij woorden blijven; stem daarom voor een partij die écht opkomst voor vervolgde christenen, godsdienstvrijheid en mensenrechten: CU-SGP.  

Geschreven door Harm-Jan Rouwendal

Commissielid Internationaal. Meer artikelen van Harm-Jan Rouwendal:Blog comments powered by Disqus