Stop rebellie gezagdragers

Het is intussen een bijna gewoon geworden ritueel, langzaam rijdende politiewagens over de snelwegen van ons land. Geïrriteerde automobilisten en een dalend vertrouwen in het politieapparaat zijn het gevolg. Boven deze acties komt nog dat sommige politiebureaus gesloten worden en dat sommige overtredingen niet meer worden bekeurd. Wat SGP-jongeren betreft, komt er zo snel mogelijk een einde aan deze absurde situatie.

Het is intussen een bijna gewoon geworden ritueel, langzaam rijdende politiewagens over de snelwegen van ons land. Geïrriteerde automobilisten en een dalend vertrouwen in het politieapparaat zijn het gevolg. Boven deze acties komt nog dat sommige politiebureaus gesloten worden en dat sommige overtredingen niet meer worden bekeurd. Wat SGP-jongeren betreft, komt er zo snel mogelijk een einde aan deze absurde situatie.

In deze hele actiereeks zijn er twee kanten. Aan de ene kant zijn er natuurlijk de agenten zelf die deze acties vorm geven, onder bezielende leiding van de vakbonden. Aan de andere kant is er de minister, die niet wil toegeven aan de eisen die gesteld worden door de vakbonden. SGP-jongeren roept beide partijen op constructief aan tafel te gaan zitten en met deze wanvertoning te stoppen.

Wat ons betreft komen de gesprekken vandaag nog uit de patstelling, die er heel duidelijk gekomen is. Vakorganisatie RMU stelde eerder deze maand voor dat een zwaargewicht als Eberhard van der Laan als mediator zou moeten optreden om de gesprekken vlot te trekken. Wat ons betreft een goed idee. Laat de minister goed luisteren naar de eisen die vanuit de vakbonden gesteld worden. SGP-jongeren is geen voorstander van klakkeloos luisteren naar vakbonden, maar deze bond heeft op dit moment wel voor een groot gedeelte gelijk. Politieagenten zitten, bij een groeiend aantal taken, een slinkend aantal agenten en een kritischer wordende burger, al jarenlang op de nullijn. Daarbij komt dat het er met allerlei secundaire arbeidsvoorwaarden ook niet al te rooskleurig voorstaat. We roepen de minister daarom op om stevig tegemoet te komen aan de eisen van deze politiemensen. Deze mensen, die heel belangrijk zijn voor onze veiligheid, kunnen wel wat steun gebruiken!

Toch is ook een oproep aan de rebellerende agenten op zijn plaats. We begrijpen de frustraties van de agenten heel goed. Toch is het wat ons betreft totaal ongepast om het verkeer te hinderen en allerlei andere vormen van burgerlijke ongehoorzaamheid te vertonen. Hiermee wordt het gezag van de politie, waar het door de tijdgeest toch al niet zo best mee gesteld is, nog verder aangetast. De politie zegt op haar website te staan voor ‘waakzaamheid en dienstbaarheid’. Moge het uit de daden van onze agenten blijken.

Een klemmende oproep dus aan minister en vakbonden om serieus om tafel te gaan zitten. Laat de minister geld overhebben voor de mensen die onze veiligheid proberen te verzorgen, maar laten de eerwaarde politiebeambten ook de waardigheid van hun ambt hoog houden en stoppen met deze onwaardige acties.

Geschreven door Frans Hazeleger

Frans Hazeleger is lid van de commissie Binnenlandse Zaken.. Meer artikelen van Frans Hazeleger:Blog comments powered by Disqus