Staatswiet? Liever niet!

Verslaving, angst, paniekaanvallen, evenwichtsproblemen, verstoord slaap- en waakritmes, verlaagde bloedruk en verhoogde hartslag, gevoelens van de-realisatie, duizelingen, zichtproblemen, tintelingen en spiertrekkingen. Precies, we hebben het over het gebruik van wiet. Vanaf volgend jaar wordt er geëxperimenteerd met het legaal produceren van wiet. SGP-jongeren begrijpt dit niet en ziet graag andere, betere maatregelen.

Wat is wiet?
Wiet is afkomstig van de vrouwelijke hennepplant, de cannabis sativa. Wiet (ook wel marihuana genoemd) bestaat uitde gedroogde, verkruimelde bloemtoppen en bladeren van de hennepplant. Van de werkzame stof in wiet, THC (tetrahydrocannabionl) kun je stoned of high worden.  Ook de stof CBD (cannabidiol), die vaak in wiet is te vinden, beïnvloedt de werking van THC. Aan het gebruik van wiet kleven veel risico’s. Websites van het drugsinfoteam, Jellinek en het Trimbos Instituut staan er vol mee.

Waarom staatswiet?

Toch willen verschillende politieke partijen de productie en verkoop van wiet produceren. Het kabinet wil een voorstel doen voor 2020. Vera Bergkamp, die voor D66 in de Tweede Kamer zit, schreef zelf een initiatiefvoorstel dat nog iets verder gaat dan het kabinet in eerste instantie wil.


Volgens haar zorgt het regeluren van wiet voor vermindering van risico’s voor de volksgezondheid, voor ‘veilige’ en gecontroleerde wiet en meer ruimte voor voorlichting en preventie.


Om dit praktisch mogelijk te maken, moeten de gebruikers natuurlijk wel de tijd krijgen om te wennen aan de nieuwe situatie. Daarom moeten coffeeshops in de beginperiode zowel staatswiet als illegaal gekweekte wiet kunnen verkopen. Ook het kabinet vindt dit geen probleem. SGP-jongeren zet hier grote vraagtekens bij: dit gaat nog een stap verder dan gedogen!

Argumentatieprobleem

Veel Europese landen kennen niet het verschil tussen soft- en harddrugs zoals dat in Nederland bekend is. Alle drugs worden beschouwd als gevaarlijk en er wordt hard tegen gestreden. Dat Nederland wiet ‘marktconform’ aan gaat bieden, heeft minstens een goede argumentatie nodig. Als in Nederland wiet legaal wordt geproduceerd, zorgt dit ongetwijfeld voor meer uitvoer naar het buitenland. De druk op andere Europese landen, die drugs en de bijbehorende criminaliteit willen bestrijden, neemt dan toe. D66 is meestal uit op samenwerking in Europees verband, maar nu lijken ze te willen gaan voor tegenwerking.


De argumentatie daarvoor in het voorstel van Bergkamp laat te wensen over. Voorlichting en preventie zijn er immers op gericht om bepaald gedrag te voorkomen. Door staatswiet wordt het kopen van wiet mogelijk gemaakt voor consumenten, waarna er door middel van voorlichting en preventie tegen wordt gewaarschuwd. Dat klopt toch niet?


Ook is helemaal niet duidelijk hoe de risico’s voor de volksgezondheid worden verminderd. Natuurlijk kunnen we waarschuwen voor schadelijke effecten, maar de praktijk laat zien (bijvoorbeeld bij roken) dat mensen zich daardoor niet laten weerhouden. Gereguleerde teelt zal daarnaast een grotere aantrekkingskracht hebben op de gemiddelde Nederlander. Wanneer Bergkamp nu echt bezorgd is voor onze gezondheid, waarom niet het instellen van wietvrije gemeenten (zoals collega Bisschop oppert)? Zal dit experiment niet een beter effect hebben op volksgezondheid en veiligheid?


Trouwens, VVD’er Ivo Opstelten (een paar jaar geleden minister van Veiligheid en Justitie) zei destijds al dat regulering van hennep- en wietteelt geen oplossing is voor de problemen met illegale wietteelt. Ongeveer 80 procent van de wiet- en hennepteelt is immers bestemd voor het buitenland, het criminele circuit zal dus echt geen gevoelige slag worden toegediend.

Wat nu wel?
SGP-jongeren gelooft niet dat dat het reguleren van wiet de best werkende oplossing is. Aan het gebruik van wiet kleven te veel risico’s die nadelig zijn voor de gezondheid van burgers. Wij willen burgers beschermen tegen die risico’s. Hoe? Door meer geld vrij te maken voor daadwerkelijke preventie en voorlichting op scholen. Daarnaast verdienen rechercheurs, douaniers en agenten meer steun, aandacht en geld van het kabinet.
 

Volgens ons hebben de politieke partijen die pleiten voor staatswiet nog flink wat huiswerk te doen …


Blog comments powered by Disqus