Een sociaal leenstelsel? Nee toch!

Het kabinetsbesluit om de basisbeurs af te schaffen deed veel stof opwaaien. Dat veel studenten daar tegen zijn is niet zo verbazingwekkend. Het alternatief voor de basisbeurs, een sociaal leenstelsel, roept wel verbazing op. SGP-jongeren is van mening dat de student gesteund moet worden, en dat gebeurt zeker niet door een sociaal leenstelsel!

Het kabinetsbesluit om de basisbeurs af te schaffen deed veel stof opwaaien. Dat veel studenten daar tegen zijn is niet zo verbazingwekkend. Het alternatief voor de basisbeurs, een sociaal leenstelsel, roept wel verbazing op. SGP-jongeren is van mening dat de student gesteund moet worden, en dat gebeurt zeker niet door een sociaal leenstelsel!

Kansen i.p.v. problemen
Waarom noemen we dat een “sociaal” leenstelsel? De economische wereld gaat ten onder aan geld wat wel is uitgegeven, maar (nog) niet verdiend is. Verdienen is hier juist onderdeel van een oplossing. Een oplossing voor meerdere problemen, zoals oplopende (overheids-)schulden en een zesjesmentaliteit bij studenten in plaats van goed presteren. Het is ook een oplossing die juist kansen biedt. Kansen om op deze manier de zesjesmentaliteit uit te bannen, en om een beetje ‘VOC-mentaliteit’ op te wekken.

Zesjesmentaliteit opgelost
Nederland zakt internationaal langzaam weg als kenniseconomie. De zesjesmentaliteit in het onderwijs zorgt niet alleen voor een achteruitgang van het onderwijs, het geeft later ook problemen op de arbeidsmarkt. Dat moet worden aangepakt. Een prestatiebeurs biedt perspectief, maar dan niet zoals we die nu kennen. Hoe beter de studieprestaties, hoe meer waardering van de overheid. Zo worden de studenten gestimuleerd om te goed te presteren. En dan mag het ook wat kosten.

Niet bezuinigen op onderwijs
In onderwijs moeten we investeren in plaats van bezuinigen. Investeren in onderwijs, in kennis, in studenten. Het kan ons veel kosten besparen voor later. Laten we het over een andere boeg gooien. Het is nooit te laat om na dit schot voor de boeg, het roer alsnog om te gooien…


Blog comments powered by Disqus