SGP-jongeren ondertekent manifest Coalitie-Y

SGP-jongeren heeft vandaag het manifest van Coalitie-Y ondertekend. In dit manifest komen we op voor een mooie toekomst voor jongeren. Samen kunnen we aan een toekomst bouwen waar iedereen zijn of haar talenten kan benutten, met betekenisvol werk waarmee je vooruit kunt komen en een inkomen waarmee je een huis kunt kopen of een gezin kunt stichten.

Die toekomst komt er niet vanzelf. We leven in een prestatiemaatschappij. Er is welvaart, maar niet iedereen profiteert daar evenveel van. Er is veel stress en druk en veel mensen raken burn-out. En voor de kansen die je krijgt, maakt het steeds vaker uit wie je ouders zijn of wat zij verdienen. Juist ook voor jongeren stapelt de druk zich op: door toenemende studieschulden, door krapte en discriminatie op de woning- en arbeidsmarkt en door de doorgeslagen flexibilisering. We moeten voorkomen dat de prestatiemaatschappij leidt tot overbelaste generaties.

 

Daarom doen we, samen met Coalitie-Y een aantal concrete voorstellen, zoals de afschaffing van het leenstelsel en de herinvoering van de basisbeurs. Maar ook willen we dat jongeren een betere positie op de arbeidsmarkt krijgen, dat er meer huizen voor jongeren beschikbaar komen en dat jongeren kunnen rekenen op een eerlijk pensioen.

Meer weten over Coalitie-Y? Check de website of lees het manifest dat wij ondertekenden!


Blog comments powered by Disqus