SGP-jongeren en Jonge Democraten kritisch op corona-app

Politieke jongerenorganisaties SGP-jongeren en de Jonge Democraten (D66) zijn kritisch op de corona-app en het ontwikkelproces ervan. ‘Het is goed dat de overheid zo hard werkt aan het bestrijden van het coronavirus en dat ook appontwikkelaars daar hun steentje aan bij willen dragen. Maar een app is alleen het goede middel als hij voldoet aan de grondrechten. Immers: juist in crisistijd gelden de grondrechten die burgers beschermen’ stellen zij.

Grondrechten

De jongerenorganisaties zijn bang dat grondrechten in het gedrang komen, onder andere door de haast waarmee de app wordt ontwikkeld. Een app die burgers 24/7 volgt en deze informatie grootschalig verwerkt en deelt, is een flinke inbreuk op de privacy van burgers. Het gaat in tegen artikel 10 van de Grondwet. De vraag is of deze inbreuk gerechtvaardigd is. Zeker nu een instantie als de Autoriteit Persoonsgegevens vraagtekens zet bij de doelmatigheid van een app. Een app die zo min mogelijk persoonsgegevens opslaat, heeft daarom de voorkeur. Juist bij crisismaatregelen moeten grondrechten geborgd zijn om burgers te beschermen tegen de overheid. Dat betekent dat een toekomstige app alleen acceptabel is als de grondrechten van burgers worden gewaarborgd.

 

Effectiviteit

Daarnaast zetten de PJO’s vraagtekens bij de effectiviteit van de app. Het Ministerie wil dat minstens 60% van de bevolking de app installeert. Maar 10% van de Nederlandse bevolking heeft geen smartphone en het is maar de vraag of de rest van de bevolking de app massaal zal installeren. Een app die de bevolking zo massaal kan volgen, zal waarschijnlijk niet zomaar vrijwillig geïnstalleerd worden.

 

Uitvoerbaarheid

Tot slot hebben SGP-jongeren en de Jonge Democraten vragen bij de uitvoerbaarheid van het plan van het ministerie van Volksgezondheid. De overheid heeft geen beste reputatie op het gebied van IT-projecten. KPMG, die de eerste apps op informatiebeveiliging heeft getest, is heel kritisch op de veiligheid van de apps. Als hier iets mis gaat, liggen de gegevens van miljoenen Nederlanders op straat. Moeten we dat risico willen nemen?

 

Kortom: de regering moet zich afvragen of de corona-app wel de juiste oplossing is. Een corona-app is alleen acceptabel als deze effectief en veilig is en geen inbreuk is op de grondrechten van burgers. Anders kan de regering haar energie beter steken in andere middelen om het corona-virus te bestrijden.

Geschreven door Arie Rijneveld

Arie is landelijk voorzitter van SGP-jongeren. Meer artikelen van Arie Rijneveld:Blog comments powered by Disqus