SGPJ voorzichtig positief over investering Rusland in Noord-Korea

Recent heeft Rusland omgerekend 8,5 miljard euro kwijtgescholden aan Noord-Korea. Volgens het Koreaanse staatspersbureau KCNA opent dat de weg naar een uitgebreide economische samenwerking. Rusland wil namelijk een spoorlijn, hoogspanningslijnen en een oliepijpleiding door het land aanleggen. Wat moeten we hiervan vinden? SGP-jongeren is voorzichtig positief over deze veranderingen.

Recent heeft Rusland omgerekend 8,5 miljard euro kwijtgescholden aan Noord-Korea. Volgens het Koreaanse staatspersbureau KCNA opent dat de weg naar een uitgebreide economische samenwerking. Rusland wil een spoorlijn, een oliepijpleiding en hoogspanningslijnen door het land aanleggen. Wat moeten we hiervan vinden? SGP-jongeren is voorzichtig positief over deze veranderingen.

Goede kant op
Je kunt niet goedkeuren dat Rusland zonder overleg de internationale sancties tegen Noord-Korea probeert te omzeilen en het land zijn schulden kwijtscheldt.  Maar dergelijke investeringen van Rusland kunnen wél tot een stimulering van de economie leiden in dit zeer arme, stalinistische land. Gezien de extreem ernstige situatie in Noord-Korea is iedere verandering per definitie een stapje de goede kant op. Slechter kan het namelijk niet worden.

Groeiende openheid
Het feit dat Noord-Korea de Russische investeringen accepteert, is een schijnbare teken van een groeiende openheid in het land. Ook opvallend is de zitting van het parlement die dinsdag 25 september heeft plaatsgevonden. Het is de tweede zitting dit jaar en dat is zeer ongebruikelijk. Kenners zeggen dat er hervormingen van de landbouw zullen worden aangekondigd. Dat zou positief zijn voor de boeren, er heerst een ernstige voedselcrisis in Noord-Korea. Tot nog toe moesten de boeren ruim de helft van de oogst afdragen aan de staat. Volgens berichten uit het land mag men binnenkort alles wat boven een vooraf gesteld quotum wordt geproduceerd, zelf verkocht worden. Ze volgen met deze maatregel het voorbeeld van China, dat 30 jaar geleden ook al dergelijke landbouwhervormingen doorvoerde. 

Kritische blik niet verslappen
Misschien gaat Noord-Korea met de nieuwe leider Kim-Jung-Un iets meer de kant op van China. In niets lijkt het op een democratie, maar er komt wel meer ruimte voor particulier initiatief. Dat is goed nieuws voor de bevolking. Verder is er volgens SGP-jongeren geen enkele reden om te juichen. De vrijheden van burgers worden er ernstig ingeperkt. En Noord-Korea heeft nog steeds de ergste geloofsvervolging. Daarom mag de kritische blik van de internationale gemeenschap op Noord-Korea geen ogenblik verslappen. 

Frank van Es

Geschreven door Frank van Es

Frank is voorzitter van de commissie Binnenland.. Meer artikelen van Frank van Es:Blog comments powered by Disqus