SGP kiest voor windmolens, SGP is tegen

Na de verkiezingen is rond één onderwerp veel onduidelijkheid ontstaan: wat vindt de SGP van windmolens? Al jaren worstelt de partij hiermee, zowel de ‘grote’ SGP als de jongerenafdeling.

Na de verkiezingen is rond één onderwerp veel onduidelijkheid ontstaan: wat vindt de SGP van windmolens? Al jaren worstelt de partij hiermee, zowel de ‘grote’ SGP als de jongerenafdeling.

Voor duurzaam
De SGP probeert steeds meer inhoud te geven aan rentmeesterschap, een term die al sinds het allereerste begin van de partij een vaste waarde is in de verkiezingsprogramma`s. Anno 2015 is ook onze moederpartij uitgesproken voor groene energie. Tweede Kamerlid Dijkgraaf testte al elektrische auto`s in een race tegen SGP-jongeren.

Wind moet
Binnen de ‘duurzame energie mix’ is windenergie onmisbaar, ook volgens de SGP. Echter, de Tweede Kamerfractie vindt windmolens op zee te duur. En lokale afdelingen zijn tegen windmolens in hun provincie.

NIMBY
Tot in het extreme lijden (wij) SGP’ers aan het NIMBY syndroom (Not In My Back Yard). Een term bedacht voor mensen die voor duurzame energie zijn, maar de windmolens of zonnepanelen niet willen zien uit hun achtertuin. En dan moeten met name windmolens het ontgelden binnen onze partij

Draaien op subsidie
Veel mensen denken dat windmolens op subsidie draaien. Dat er een motor in zit die aangaat als er subsidie wordt betaald (of zoiets). Dat is natuurlijk onzin. Windmolens draaien op wind en produceren dan groene energie. En veel!

25%
In de eerste weken van dit jaar waaide het fors. Elke dag werd toen ongeveer 25% van de benodigde stroom in Nederland opgewekt met windmolens. Een op de vier computers in de bibliotheek of op kantoor werkte dus op windenergie. En dan staat Nederland nog lang niet vol met windmolens!

Duur
Inderdaad is het waar dat er subsidie gaat naar de meeste windmolens in Nederland. Maar wist je dat de Nederlandse overheid mede-eigenaar is van de kerncentrale? Omdat de eigenaar anders failliet zou gaan aan het betalen van torenhoge verzekeringspremies. En kolencentrales zijn zo goedkoop omdat er bij de winning van kolen nergens op gelet wordt. Gebieden zo groot als de stad Utrecht worden compleet afgegraven om de kolen eruit te halen. Totaal verwoest blijft het land achter.

Kiezen
Als land, maar zeker ook als SGP(J)’ers, moeten we kiezen. Willen we door met vieze kolenstroom en aardbeving-veroorzakend gas, of willen we over op nieuwe vormen van energieproductie?

De weg van onze (christelijke) verantwoordelijkheid is zelden de meest aangename weg. De uitvoering van rentmeesterschap kost geld. En soms moeten we accepteren dat er windmolens aan de horizon staan. Het hoort erbij.

Laten we dus als partij het cynisme over de windmolens snel achter ons laten, en eensgezind inzetten op meer groene energie uit windmolenparken langs snelwegen en voor de kust.

Geschreven door Jan Willem Bijnagte

Jan Willem is voorzitter van commissie DOL . Meer artikelen van Jan Willem Bijnagte:Blog comments powered by Disqus